← kostel sv. Šimona a Judy (Slatinice) kaple (Souš) →
13975 kostel sv. Václava

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 142/1
Kód katastrálního území:
699357
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
prvně zmíněn 1224, nově vystavěn v 15. století, restaurován 1929
Zbořeno:
asi 1983
Poloha:
u komendy a špitálu křížovníků s červenou hvězdou

Pozdně gotický kostel z 15. století. - Jednolodní, obdélný, měl loď o rozměrech 14 x 11,5 m a protáhlý půlkruhově ukončený presbytář s osou mírně odkloněnou k severu. K jeho severní stěně byla připojena mohutná hranolová věž o rozměrech 7 x 7,5 m. Hlavní vstup s renesančním portálem byl umístěn v jižní stěně, druhý vchod směřoval na západ k budově komendy. Loď byla zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, presbytář klenbou křížovou. Mobiliář byl převážně barokní, nejčastěji z 18. století. - Kostel sv. Václava získal v roce 1253 řád křížovníků s červenou hvězdou, který spravoval i přilehlý špitál. Během husitských válek byl kostel výrazně poškozen, nejspíše při husitském obléhání města v roce 1421. V průběhu 15. století byl původní kostel zbořen a nově vystavěn pozdně gotický kostel. V letech 1634 a 1639 kostel vyhořel a při opravách byla zvýšena loď a celá stavba opatřena novou římsou. Někdy během 17. století byla k severní stěně presbytáře připojena hranolová věž. Stavební práce jsou doloženy ještě k roku 1676. Některé architektonické prvky naznačují, že přestavba mohla být prvním známým dílem J. B. Matheye. Poslední větší úpravy kostela proběhly ve 2. čtvrtině 18. století. Do západní části lodi byla vestavěna kruchta a vybudována nová krypta. Roku 1929 byl kostel restaurován. - Dne 20.11.1978 byla uzavřena kupní smlouva mezi kapitulní konzistoří v Litoměřicích a Severočeskými hnědouhelnými doly. Kostel byl roku 1958 prohlášen kulturní památkou; jeho památková ochrana byla zrušena Ministerstvem kultury ČSR dne 2.12.1981. Kostel a komenda byly zbořeny jako jedny z posledních památek starého Mostu v roce 1983. - Dnes je na místě areálu jezero Most. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic.

Zdroj: Ing. Eva Hladká - muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.528581°N, 13.642599°E

Komentáře

Žádné komentáře