13965 kaple Navštívení Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2963/2
Kód katastrálního území:
650919
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1753), 16.7.1853 - 29.5.1855
Zbořeno:
1958
Poloha:
v ulici Na Návrší

se sanktusníkem

Původní kapli postavil roku 1753 krejčovský mistr Hammerschmied z Trstěnic jako poděkování za uzdravení své dcery; kaple byla rozšířena v letech 1772 a 1807. Stála na souřadnicích 50.073594, 12,388784. Protože nestačila zájmu lidí, byla v roce 1853 zbořena a v létech 1853 - 1855 byla postavena asi 90 m od ní směrem na severozápad chebským stavitelem Adamem Haberzettlem velká novogotická kaple. - Nová kaple byla obdélná, s polokruhovým presbytářem, průčelí bylo ukončeno trojúhelníkovým štítem; nad průčelím byla úzká věžička. Střecha byla sedlová, vzadu valbová. Kaple měla po obou stranách tři velká a dvě menší okna, vchod byl v průčelí (roku 1858 sem byl přenesen portál z chebské synagogy zřícené roku 1839), nad vchodem bylo kulaté okénko. Roku 1945 byla kaple mírně poškozena při náletech na chebské nádraží; nebyla pak opravena, v roce 1950 již měla silně poškozenou střechu a vnitřní zařízení bylo zničeno. V dubnu 1955 bylo rozhodnuto o demolici kaple; zbořena byla v roce 1958 (cenný portál byl přenesen do zahrady františkánského kláštera). - Kaple stála na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely č. 2963/2 a 2962) jsou v soukromém vlastnictví (Bc. Markéta a Pavel Rejmanovi z Františkových Lázní). - Ves Maškov je téměř zcela zbořena, zůstal jen jeden opuštěný dům.

WGS84 souřadnice objektu: 50.07382°N, 12.387611°E

Komentáře

 • Petr Hruška napsal 27.09.2017 23:57

  Dobrý den, rád bych zjistil přesnou polohu této kaple. Na stránkách Zaniklé obce (http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3731) je totiž uvedena dosti jiná poloha. Lze někde hodnověrně zjistit, která z těchto poloh spíše odpovídá realitě? Zaniklé obce: N 50°4.390', E 12°23.323' Zničené kostely: N 50°4.581', E 12°23.184' Děkuji za informaci.

 • Petr Hruška napsal 28.09.2017 00:25

  Omlouvám se, ten výše uvedený údaj o poloze (N 50°4.581', E 12°23.184') mám už nevím odkud, zde se uvádí původní poloha od 1753: N 50°4.416', E 12°23.327', nová poloha od r. 1853/55: N 50°4.429', E 12°23.257', ani jedna z těchto poloh se však neshoduje s polohou udávanou na serveru Zaniklé obce (N 50°4.390', E 12°23.323')...

 • Michal Valenčík napsal 02.10.2017 22:30

  Dobrý den, obě polohy uvedené zde jsou správně; novější polohu lze dohledat ve staré katastrální mapě na http://cirkevni-restituce.cuzk.cz, kaple je taky velmi dobře zachycena na leteckém snímku z roku 1948 na http://kontaminace.cenia.cz. Starší poloha kaple je velmi dobře patrná na Indikační skice Stabilního katastru (k dohledání na http://archivnimapy.cuzk.cz), její polohu si snadno umístíte do staré katastrální mapy na http://cirkevni-restituce.cuzk.cz, ze které už se dají zjistit souřadnice.

 • Petr Hruška napsal 22.10.2017 22:03

  Děkuji za odkazy a potvrzení zde uvedených souřadnic.