13929 kaple Obětování Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1170/10
Kód katastrálního území:
770540
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
poprvé zmíněna 1767, nově postavena 1819, rozšířena 1822
Zbořeno:
1978 - 1980
Poloha:
na J konci protáhlé návsi

vse sanktusníkem

Pseudorenesanční mešní kaple. - Stavba obdélného půdorysu s trojboce uzavřeným presbytářem, při východní straně k presbytáři přiléhala obdélná sakristie. Fasáda byla prolomena okny ukončenými stlačenými oblouky, nároží presbytáře byla zvýrazněna pilastry. Závěr presbytáře byl zvýrazněn vysokou nikou se segmentovým obloukem. V severním průčelí se nacházel pravoúhlý portál. Ze střechy nad presbytářem vybíhala dřevěná polygonální zvonice s lucernou a cibulovou střechou s makovicí. V severní části lodi byla vestavěna dřevěná kruchta na 4 sloupech; zařízení kaple bylo novogotické. - Poprvé se o kapli dozvídáme v souvislosti s její renovací v roce 1767. V roce 1819 byla opět na spadnutí, a proto byla na místě staré kaple postavena kaple nová. V roce 1822 byla rozšířena. V následujících letech pak byla několikrát opravována. - Kaple byla zlikvidována spolu s obcí mezi roky 1978 a 1980 v důsledku postupu těžby Dolu Obránců míru, n.p. DVIL Komořany a kvůli výstavbě ethylenovodu pro provoz Petrochemie v rámci podniku Chemické závody Litvínov. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě United Energy, a.s. z Komořan.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.518847°N, 13.579106°E

Komentáře

Žádné komentáře