13907 kostel sv. Šimona a Judy

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 201/1
Kód katastrálního území:
616559
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
poprvé zmíněn 1278, nově postaven 1455 a 1736 - 1738
Zbořeno:
1972
Poloha:
ve V části vsi

Barokní kostel se skládal z obdélné lodi a půlkruhově uzavřeného presbytáře, se sakristií na severní straně a drobné jižní kaple a věže v západním průčelí. Stěny kostela byly členěny plochými lizénami a třemi obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny; čtyři identická okna osvětlovala i presbytář. Nad východním okrajem střechy vystupoval drobný sanktusník. Věž byla vtažena do západního průčelí a předstupovala před něj v mělkém rizalitu. Ve zvonici byl umístěn zvon z roku 1586. Interiér lodi byl sklenut třemi poli valené klenby s výsečemi sbíhajícími se na vnitřní pilastry a valená klenba byla i v chóru. V západní části byla vestavěna zděná kruchta. Mobiliář byl převážně barokní z doby přestavby chrámu. - Původní středověký kostel byl zničen za husitských válek a v roce 1455 byl vystavěn nový dřevěný kostel. V letech 1732 - 1743 byl tento dřevěný kostel nahrazen barokní stavbou stavitele J. Waltera z Mostu. Po roce 1948 kostel chátral a nebyl udržován. Již před rokem 1962 přestal být kostel používán a část vybavení byla převezena do Rybné (okres Rychnov nad Kněžnou). Památková ochrana kostela byla zrušena v roce 1969 a od roku 1970 se jednalo o odprodeji. K dohodě došlo v roce 1971, kostel byl ohodnocen na 92.412 Kčs a o rok později byl zbořen. Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic. - Poslední zbytek vsi Slatinice byl zlikvidován v roce 1974. Dále zde probíhala těžba dolu B. Šmeral Čepirohy, n.p. Doly Ležáky Most. - Vzniklá Slatinická výsypka byla poté zrekultivována.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.486313°N, 13.59601°E

Komentáře

Žádné komentáře