13860 kaple sv. Antonína Paduánského

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 10
Kód katastrálního území:
990078, 929930, 920673
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1712
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Kaple byla obdélná s trojboce uzavřeným presbytářem. Střecha byla zepředu valbová, nad presbytářem zvalbená. Při levé straně presbytáře měla přístavek. - Pozemek, na němž kaple stála, patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR. - Ves Nová Ves nad Odrou je zcela zbořena. Ves byla založena již v 16. století a byla nazývána Oderberg. Vysídlena byla v roce 1947 a zrušena v roce 1950. - V zaniklé vsi stojí v blízkosti bývalé kaple kamenný kříž z roku 1908, opravený v roce 1994 zdejšími rodáky. Je zde osazena pamětní deska.

Zdroj: Jindřich Machala: Kronika Libavska

WGS84 souřadnice objektu: 49.652231°N, 17.541533°E

Komentáře

  • Kateřina Skalíková napsal 30.01.2009 10:06

    Kronika Libavska, J.Machala: Obec byla založena již v 16. století a byla nazývána Oderberk. Farnost náležela k Čermné a v obci byl filiální kostel sv. Antonína. Obec zanikla v r.1948. V zaniklé obci stojí v blízkosti bývalého kostela kamenný kříž z r.1908, opravený v r.1994 zdejšími rodáky. Je zde osazena pamětní deska.

  • Michal Valenčík napsal 31.01.2009 16:51

    Informace doplněny, děkuji.