13855 kostel sv. Josefa

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1019
Kód katastrálního území:
673994
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1679 - 1683, přestavěn 1697, věž 1805
Zbořeno:
29.4.1975
Poloha:
na mírném návrší J od vsi

Na místě bývalého kostela u osamělé lípy stojí nyní prostý dřevěný kříž. - Původní dřevěný kostel z doby předhusitské byl zničen roku 1639, nový raně barokní byl postaven v letech 1679 - 1683. - Jednalo se o kvalitní barokní stavbu s obdélnou lodí a odsazeným obdélným presbytářem s půlkruhovým závěrem. Po obou stranách presbytáře byly přistavěny sakristie s oratoří v patře. Západnímu průčelí dominovala mohutná předsazená hranolová věž s mansardovou střechou, dostavěná až v roce 1805. Fasády kostela byly členěny lizénami a stěny prolomeny nízkými půlkruhovými okny. Loď byla zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, presbytář křížovou klenbou s konchou v závěru. V západní části lodi byla vestavěna dřevěná kruchta nesená štíhlými litinovými sloupky. Zařízení pocházelo převážně z 19. století; v době demolice kostela už byl mobiliář zničený. Kostel byl obklopen hřbitovem ohraničeným kamennou zdí s barokní bránou z roku 1672. Vedle kostela stál krucifix. Na vysokém hranolovém kamenném soklu byl uveden letopočet 1767 a kříž měl datování 1830 - Z věže kostela sledoval francouzský císař Napoleon Bonaparte průběh bitvy u Chlumce v roce 1813. - O zničení kostela se postaral někdejší předseda Okresního národního výboru v Ústí nad Labem Bohumil Zeman, který si usmyslel, že právě na místě kostela bude postaven stejně vysoký pylon se svítící rudou hvězdou jako pomník připomínající příjezd Rudé armády v roce 1945. Na stavbu pylonu schválili místní funkcionáři i rozpočet ve výši 4,5 mil. Kč. Památkáři protestovali a snažili se zachránit alespoň věž kostela a udělat z ní rozhlednu - bezúspěšně. Dne 29.4.1975 v 11,00 hodin byl kostel slavnostně odstřelen za účasti komunistických funkcionářů, kteří sledovali odstřel z dřevěného pódia postaveného pro tuto příležitost. Na místě odstřeleného kostela byla záhy postavena dřevěná maketa budoucího pomníku. I když vláda projekt pomníku poměrně brzy zarazila, zůstala maketa na místě téměř 10 let, než ji zničila bouře. - Dnes stojí na místě kostela dřevěný kříž věnovaný vyhnanými rodáky z Německa. - Pozemek, na němž kostel stál, patří obci Petrovice.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.743105°N, 13.979048°E

Komentáře

Žádné komentáře