13841 kostel sv. Františka

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
klášterní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4328/4
Kód katastrálního území:
656437
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1754 - 1765
Zbořeno:
31.5.1965
Poloha:
v pravém úhlu k poutnímu kostelu

se sanktusníkem

Klášterní kostel byl neorientovanou stavbou, připojenou v pravém úhlu k východnímu závěru poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jeho severní průčelí předstupovalo o 5 metrů před úroveň poutního kostela. - Žlutě omítnutá jednoduchá halová stavba s obdélnou lodí o rozměrech 16,5 x 7,5 m a neodděleným presbytářem. Vnitřní prostor byl sklenut valenou klenbou s výsečemi a vyzdoben stejnými nástěnnými malbami jako mariánský kostel. Východní stěnu osvětlovala tři, západní dvě, obdélná, půlkruhově zaklenutá okna. Oba kostely byly propojeny širokou půlkruhovou arkádou. Na jižní straně byla ke kostelu připojena sakristie s patrovým depozitářem. Vybavení interiéru pocházelo z 2. poloviny 18. století. – Kostel byl nově vystavěn v letech 1754 – 1765, při budování nového kapucínského konventu. Klášter měl čtvercový dvůr, jehož celou severní stranu zabíral poutní kostel, dvě třetiny východní strany klášterní kostel. - Po roce 1948 byl v průčelí kostela proražen otvor pro garážová vrata a kostel byl využíván jako garáž. Kostel byl odstřelen spolu s klášterem dne 31.5.1965. - Kostel stál na trojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 4328/4) patří městu Jáchymov, další dva (pozemková parcela č. 4328/3 a stavební parcela č. 1809) patří Karlovarskému kraji.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.356872°N, 12.885243°E

Komentáře

Žádné komentáře