13822 starokatolický kostel Spasitele

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
starokatolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2972/2
Kód katastrálního území:
673617
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
20.1.1900 (základní kámen) - 1.9.1901 (vysvěcení)
Zbořeno:
asi 1971
Poloha:
ve Smetanově ulici, nedaleko hřbitova, proti soše lva

Starokatolický kostel na návrší blízko hřbitova na jihu města. - Postaven v pseudogotickém slohu (stavitel Josef J. Schmidt) z červených cihel s barevnými okny a štíhlou věží. Loď obdélná, východní transept a krátký presbytář zakončený zevně polygonálně a uvnitř půlkruhem. K západnímu průčelí byla připojena hranolová věž s vysokou jehlanovou střechou a po jejích stranách dvě kaple. Vnější fasády byly členěny hranolovými opěráky a horizontální profilovanou římsou. horní část byla osvětlena vysokými, půlkruhově zaklenutými okny, členěnými středním prutem a vrcholovou rozetou. Zaskleny byly barevnými vitrážemi od mistra Titzla z Rumburku. Ve věži byly umístěny tři zvony od Richarda Herolda z Chomutova. Ve spodní části se nacházela dvojdílná obdélná okna. Sedlovou střechu členily drobné vikýře, nad východním štítem byl vztyčen drobný kamenný kříž. Západnímu průčelí dominoval vysoký, lomeně zaklenutý portál, umístěný ve vysokém rizalitu tvořeném západní stěnou věže. Interiér byl vybaven soudobým mobiliářem; hlavní oltář byl dílem stolaře Carla Hentschela Petzelta z Rumburku, obraz namaloval August Frind z Krásné Lípy. Interiér byl dále vybaven kazatelnou od stolaře Alamanského a lavicemi z dílny E. Záveského. - Dne 17.8.1890 byl v Krásné Lípě ustaven starokatolický spolek, který dne 10.12.1890 požádal město o možnost postavit kostel; město souhlasilo a přispělo na stavbu 12.000,- K. Dne 11.11.1899 byl zakoupen pozemek pro stavbu kostela. Základní kámen byl položen dne 20.1.1900; kostel byl vysvěcen správcem biskupství Milošem Čechem jako kostel Spasitele dne 1.9.1901 (ještě nebyl zcela dokončen), zcela dokončen včetně vnitřního vybavení byl roku 1903; varhany dodány až dne 20.9.1904. Od roku 1908 byl farním kostelem. Roku 1917 byly zrekvírovány tři zvony, roku 1919 byl vykraden. V roce 1923 byla v kostele odhalena a posvěcena pamětní deska padlým v 1. světové válce. Nové zvony dostal kostel roku 1924. Tyto zvony posvětil biskup Pašek dne 31.10.1926. - V roce 1927 byly provedeny významné opravy: střecha věže, byla nově usazena věžní okna, obnoveno elektrické vedení, namontován nový křišťálový lustr. V roce 1933 byl vymalován presbytář, opravena střecha lodi i věže a rovněž byly opraveny varhany. - Po 2. světové válce kostel chátral, v 60. letech 20. století byl využíván firmou Atmos jako sklad benzínových nádrží. Roku 1967 tajemník Městského národního výboru v Krásné Lípě oznámil faráři, že kostel bude odstřelen (byl již bez dlažby a bez dveří), proto církev dne 30.3.1967 odsouhlasila prodej zvonů pravoslavnému kostelu ve slovenském Stakčíně a téhož roku byla odvezena i střešní krytina. Následně dne 3.4.1968 konstatoval Městský národní výbor, že kostel je ve špatném stavu a církev neprovedla žádné kroky ke zlepšení (koncem 60. let 20. století byla rozbita okna, zloději odnesli varhanní píšťaly do sběru). Město se proto rozhodlo pokračovat v jednání s církví, neboť bez jejího souhlasu nemohl být vydán demoliční výměr. Rada Okresního národního výboru Děčín rozhodla dne 11.12.1970, že kostel už nadále nebude opravován. Zbořen byl asi roku 1971 (dne 11.12.1971 již synodní rada starokatolické církve konstatuje, že kostel byl zbořen). - Nyní je na místě kostela zarostlá oplocená plocha. - Kostel stál na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 2972/2) patří firmě Euro Topoz, s.r.o. z Krásné Lípy, druhý (pozemková parcela č. 2972/5) patří městu Krásná Lípa.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech + Pavel Kopečný

WGS84 souřadnice objektu: 50.910805°N, 14.505258°E

Komentáře

Žádné komentáře