13795 evangelický kostel

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
pozemková parcela č. 1007
Kód katastrálního území:
650498, 775118, 651796, 755818, 787
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
31.5.1899 - 14.7.1901
Zbořeno:
23.5.1987
Poloha:
na Husově náměstí

Pseudorenesanční kostel byl postaven v letech 1899 - 1901 podle návrhu Woldemara Kandlera. Sestával z obdélné lodi a odsazeného půlkruhového presbytáře. K severozápadnímu rohu hlavního průčelí byla připojena hranolová věž s vysokou střechou a na opačné straně nízký schodišťový přístavek. V ose stavby se nacházel hlavní vstup, zapuštěný do stavby a chráněný půlkruhově zaklenutou předsíní. Stěny lodě byly nečleněné, prolomené obdélnými, půlkruhově zakončenými okny. - Po roce 1945 sloužil kostel církvi československé husitské (do roku 1968), v letech 1970 - 1980 pak jako skladiště nábytku Jednoty. - V 80. letech 20. století se uvažovalo o opravě kostela, nakonec bylo kvůli plánované demolici celého města rozhodnuto o jeho zboření. Kostel byl odstřelen dne 23.5.1987 v 11,00 hodin přesto, že byl v relativně dobrém stavu. - Na místě kostela zůstalo prázdné místo (parčík). - Pozemk, na němž kostel stál, patří městu Chabařovice.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.674215°N, 13.938148°E

Komentáře

Žádné komentáře