13787 kaple sv. Blažeje

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 103/1
Kód katastrálního území:
645010, 640956
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
1701, opraven 1810 a 1836
Zbořeno:
asi 1975
Poloha:
u zámku

se sanktusníkem

Původně zámecká kaple, která byla krátce po svém vzniku povýšena na veřejnou kapli. Bylo zde umístěno zámecké kaplanství. - Stavba byla jednolodní, obdélného půdorysu, s půlkruhovým presbytářem, který měl po stranách čtvercovou sakristii a kapli. Nad presbytářem se na sedlové střeše tyčil polygonální sanktusník s lucernou ukončenou cibulovou střechou a makovicí. Západní průčelí obrácené k zámku bylo zakončeno štítem s pískovcovým znakem hořanských pánů. Vnitřek kaple byl sklenut segmentovou valenou klenbou, částečně plackou. Klenbu ve 2. polovině 18. století vyzdobil malíř Josef Kramolín malbami s výjevy ze života sv. Blažeje. - V roce 1810 byla kaple opravována a opatřena novým rákosovým stropem, zdobeným malbou s motivy ze života sv. Blažeje. Další úpravy proběhly v roce 1836 a roku 1909 byly instalovány nové varhany. - Snahy o likvidaci kaple se objevují od roku 1967 s poukazem na její špatný technický stav. Při následných jednáních se však ukázalo, že kaple není v havarijním stavu a bylo doporučeno její zachování a základní údržba. K té ale nedošlo, takže v roce 1972 došlo ke zborcení střechy kaple. V roce 1975 byla z kaple sejmuta památková ochrana a pravděpodobně ještě v témže roce byla kaple zbořena. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic. - Ves Hořany byla zbořena až v letech 1980 - 1981, její katastr byl vytěžen Dolem J. Šverma Holešice, n.p. DVIL Komořany. Dnes se na místě vsi rozkládá rekultivovaná Hořanská výsypka.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.503608°N, 13.583552°E

Komentáře

Žádné komentáře