13767 kaple sv. Jana Nepomuckého

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 35
Kód katastrálního území:
633097, 668885
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
1712
Zbořeno:
1976
Poloha:
v SZ části vsi

Barokní mešní kaple, kterou nechal postavit Felix Popel z Lobkovic (stavitel A.Altomonti) na paměť zachránění z nebezpečí života. - Centrální, oválná, sklenutá kupolí, završená lucernou. V segmentově klenutém štítu nad portálem byla umístěna nápisová deska s chronogramem. Hlavní římsu nad portálem zdobily volné pískovcové plastiky sv. Oldřicha Augšpurského a sv. Felixe, mezi nimi byly umístěny v kartuši erby jezeřských Lobkoviců. Uvnitř kaple se nacházel barokní pískovcový oltář sv. Jana Nepomuckého se dvěma anděly a dvěma putti. V nikách v rozích kaple byly umístěny dřevěné plastiky sv. Jáchyma a sv. Josefa a dále pískovcové plastiky sv. Františka z Assisi a sv. Antonína Paduánského od sochaře Josefa Antonína Dietze, všechny v životní velikosti. Zařízení současné s výstavbou, součástí byla také poškozená renesanční kazatelna. - V roce 1974 bylo vnitřní zařízení kaple demontováno a přemístěno do kostela Bolestné Panny Marie v Mariánských Radčicích. Dřevěné plastiky, kazatelna, zábradlí z kruchty a barokní dřevěná skříňka byly instalovány v interiéru kostela, pískovcový oltář a sochy andělů byly umístěny do ambitů kostela. Vše restauroval v letech 1974 - 1975 ak. sochař Michael Bílek. Kamenické články (portálové zárubně a ostění oken) a kovaná okenní mříž byly deponovány na zámku Jezeří. - Kaple byla zlikvidována spolu s obcí v roce 1976 z důvodu postupu těžby Velkolomu Čs. armády Ervěnice, n.p. DVIL Komořany. Nyní zde stále těží Severní energetická a.s. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic.

Zdroj: Ing. Eva Hladká - muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.541147°N, 13.508398°E

Komentáře

Žádné komentáře