13754 kostel sv. Kateřiny

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 298/1
Kód katastrálního území:
725048, 614491, 650765
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Postaveno:
(11. století), před 1662, 1695 věž, rozšířen 1729 - 1730
Zbořeno:
březen 1967
Poloha:
na jižním okraji vsi

Stával na mírném návrší na hřbitově nad obcí. - Původní kostel z 11. století zničen za třicetileté války; obnoven raně barokně v roce 1662. V roce 1876 byl kostel znovu vysvěcen s novým patrociniem Panny Marie. - Jednolodní, obdélný, loď i presbytář plochostropé. Presbytář s polygonálním závěrem, snad ze starší stavby. Na severní straně k němu přiléhala sakristie, na jižní straně pozdější kaple. Nečleněná fasáda byla prolomena třemi páry obdélných, segmentově zaklenutých oken. K západnímu průčelí přiléhala hranolová věž členěná lisénami, završená cibulovou střechou, s obdélným portálem v západní stěně. V exteriérových nikách byly umístěny sochy sv. Kateřiny a sv. Markéty z roku 1730. Kostel byl obklopen hřbitovem s nízkou kamennou zdí. - Zvon z kostela je nyní umístěn v děkanském kostele v Kadani. - Dne 30.11.1964 byla zrušena památková ochrana kostela, dne 3.2.1966 bylo vydáno povolení k demolici, demolice byla provedena v březnu 1967. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Povodí Ohře, s.p. z Chomutova. - Ves Dolany byla zbořena v březnu 1967 a následně zatopena Nechranickou přehradou.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.343733°N, 13.356047°E

Komentáře

Žádné komentáře