13742 kostel sv. Václava

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1552/66
Kód katastrálního území:
614491, 650765, 650773
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
doložen od 1352, přestavěn 1716 - 1720
Zbořeno:
červenec 1970

Raně barokní kostel stojící na místě starší stavby (již roku 1384 měl faráře). - Jednolodní, obdélný, honosný, se čtverhranným presbytářem. Stěny lodě byly členěny pilastry a velkými kasulovými okny, horní část obíhala profilovaná římsa. V polovině severní strany stála mohutná hranolová věž. V roce 1863 věž shořela, nová postavena 1869 - 1870. V severní stěně se nacházel hlavní obdélný portál, nad ním segmentové okno. V horním patře věže byl kruhový hodinový ciferník a nad ním další segmentové okno, zastřešena byla vysokou cibulovou střechou. K presbytáři byla připojena velká obdélná sakristie.Západní průčelí bylo zvýrazněno pilastry a plochým předstupujícím rizalitem, završeno bylo volutovým štítem. Ve spodní části byl obdélný portál. Nad kostelem byla vysoká sedlová střecha, se sanktusovou věžičkou v chóru. Interiér byl zalenut plochou plackovou klenbou, svedenou na vnitřní pilastry, presbytář valeně s výsečemi. Strop byl vyzdoben cennými rokokovými freskami. V západní části lodi byla vestavěna zděná kruchta, zdobená malbami F. A. Müllera z roku 1751 s motivy ze života sv. Václava. Na kruchtě byly umístěny varhany z roku 1778. Presbytáři dominoval pseudobarokní oltář z 19. století. - Na počátku 60. let 20. století byla obec odsouzena k zániku, a to jednak stále se rozšiřující těžbou hnědého uhlí, tak i stavbou Nechranické přehrady. Původní plány počítaly se zachováním kostela, v roce 1963 však bylo rozhodnuto o demolici celé obce. Od roku 1964 byl kostel otevřen a postupně devastován, vybavení bylo dílem zničeno, dílem rozkradeno. - Kostel byl odstřelen v červenci 1970, památková ochrana byla dodatečně sňata dne 22.9.1970. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Severočeské doly, a.s. z Chomutova. - Ves Čachovice byla zcela zbořena kvůli dolům.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.373542°N, 13.383188°E

Komentáře

Žádné komentáře