13734 kostel sv. Linharta

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
hřbitovní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 508/1
Kód katastrálního území:
660809, 652458
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1384, přestavěn 1749 - 1769
Zbořeno:
1982
Poloha:
ve východní části návsi

Stál při levé straně silnice (při cestě z Jirkova) od dvou lip na volném palouku (od silnice oddělen malými smrčky). - Filiální hřbitovní, původně gotický kostel (založen Janem Hukem z Alamsdorfu), zbarokizovaný v letech 1749 - 1769. Obnoven a věž zvýšena v letech 1802 - 1804, opraven roku 1833, 1869 a 1894. - Jednolodní, obdélný, s pravoúhlým presbytářem připojeným bez triumfálního oblouku. Stěny byly členěny lisénami. Loď i presbytář byly osvětleny obdélnými okny s půlkruhovým záklenkem, vyplněné barevnými vitrážemi. K východní stěně presbytáře byla připojena osově umístěná obdélná sakristie sklenutá plackou. Loď byla kryta valbovou, presbytář a sakristie polovalbovou střechou. Do západního průčelí byla vtažena hranolová věž, prolomená obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny a ukončena cibulovou bání. Kostel byl přístupný jednoduchými obdélnými portály v jižní a západní stěně. Areál hřbitova na západní, jižní a východní straně kostela obklopovala hřbitovní zeď s bránou na jižní a západní straně; severní stranou přiléhal kostel k silnici. Presbytář i loď kryl plochý strop. V západní části byla kruchta, otevřená do lodi třemi oblouky. V presbytáři stál dvoudílný barokní oltář z 2. poloviny 18. století a dva další boční oltáře. Zařízení barokní, gotické plastiky sv. Linharta z roku 1510, sv. Šebestiána z roku 1520 a krucifix kol roku 1510; vše z okruhu M.Creutze. - Roku 1973 rozhodnuto, že kostel nebude nadále opravován, neboť celá obec bude zbořena kvůli výstavbě sídliště. Obec nakonec zbořena nebyla, uvažovalo se i o opravě kostela, ONV Chomutov ale nakonec rozhodl, že kostel opraven nebude, protože "brání rozhledu řidičů" (silnice kvůli kostelu dělala oblouk až k protějším domům) a navrhl demolici. Památková ochrana kostela byla zrušena dne 21.1.1982 a kostel byl v témže roce odstřelen. - Kostel stál na pětici pozemků; dva z nich (pozemkové parcely č. 508/1 a 508/5) jsou v soukromém vlastnictví (Jiří Dubský z Březence), další dva (pozemkové parcely č. 508/3 a 422/1) patří Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje a pátý (pozemková parcela č. 510/2) patří městu Jirkov.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.495005°N, 13.415702°E

Komentáře

Žádné komentáře