13733 kostel sv. Martina

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 238
Kód katastrálního území:
612987
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
první zmínka ve 14. století, 1709 - 1716, věž dokončena 1717
Zbořeno:
18.2.1975

Stál na starém hřbitově nad obnoveným pomníkem padlým. - Barokní stavba (stavitel Zachariáš Hoffmann z Lipové). - První zmínka o kostele pochází ze 14. století. Barokní kostel nechal postavit majitel panství Lipová Franz Wilhelm ze Salm-Reifferscheidtu v letech 1709 - 1716. Věž byla dokončena o rok později. Stavební plány vytvořil stavitel Zacharias Hoffmann z Lipové. Kostel byl obnoven v letech 1858 - 1872 a znovu roku 1884 a 1887. - Jednolodní, obdélný, s polokruhově ukončeným obdélným presbytářem, po stranách obdélné sakristie s oratořemi v patře, věž v západním průčelí. Kolem chóru byl vystavěn půlkruhový přízemní ochoz. Stěny kostela byly členěny lizénami a obdélnými, segmentově zaklenutými okny v lodi i chóru. Ochoz kolem presbytáře byl prolomen obdélnými okny a ve východní části obdélnou předsíní s trojúhelníkovým štítem a pravoúhlým portálkem. Hlavní vstupy do kostela byly umístěny v ose jižní a severní stěny. Měl sedlovou střechu krytou břidlicí. Vysoká hranolová věž ve třetím patře přecházela v osmihran. K její jižní stěně bylo připojeno šnekové schodiště zpřístupňující dřevěnou kruchtu v západní části lodi. Interiér byl vybaven kvalitním mobiliářem z konce 18. a první poloviny 19. století. Na hlavním oltáři visel obraz od vídeňského malíře Dominika Kindermanna. Kostel byl obklopen kamennou hradbou s barokní bránou, rozšířenou v roce 1859. Na hřbitově stávala klasicistní hřbitovní kaple, zničená současně s kostelem. – Obnovy zdevastovaného kostely byly plánovány od roku 1949, nikdy se však na ně nenašly finance. Roku 1964 byl objekt prohlášen kulturní památkou, následně v 60. letech se kulturní správa ONV snažila o zrušení památkové ochrany kostela. Počátkem 70. let bylo vypracováno několik variant využití kostela – od kulturního zařízení, přes pohostinství, dětskou poradnu, klubovnu Socialistického svazu mládeže až po gymnastický sál. Nicméně rada ONV Děčín rozhodla 11.12.1970, že kostel už nadále nebude opravován. Roku 1971 byl proto odstraněn poškozený krov a střecha z lodi kostela, zbourána sakristie a část říms. 10.4.1973 požádal ONV Děčín Ministerstvo kultury ČSR o sejmutí památkové ochrany, ministerstvo zrušilo památkovou ochranu dne 29.8.1974. ONV Děčín následně rozhodl, že loď kostela bude zbořena do 20.4.1975 (prodlouženo do 30.4.1975) a věž zachována. Dne 14.2.1975 ONV Děčín požádal Okresní stavební podnik, aby zbořil i věž kostela. Kostel byl odstřelen dne 18.2.1975 v 11 hodin (dostřel nezřícené zdi s klenutím týž den ve 12,15 hodin). K odstřelu bylo zapotřebí 138,15 kg Perutinu 20 a 331 vrt. - Zbylé vnitřní vybavení (sochy, oltáře, kazatelna a lavice) bylo odvezeno do slovenské obce Košík, kde našlo nové využití v novém kostele vybudovaném po požáru původního. - Nyní je na místě kostela trávník. - Pozemek, na němž kostel stál, patří obci Staré Křečany.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.948234°N, 14.441109°E

Komentáře

  • Vladimír Kraus napsal 19.09.2017 11:45

    Nedaleká fara z neznámých důvodů vyhořela v srpnu 2012 a posleze byly její pozůstaky zbořeny.

  • Michal Valenčík napsal 02.10.2017 22:09

    Děkuji za upozornění, vytvořil jsem pro faru samostatné heslo.