13036 kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1658
Kód katastrálního území:
650919
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
po 1912 - 21.10.1923 (vysvěcení)
Poloha:
v Palackého ulici

Kostel byl vybudován na tehdejším tzv. "Svatém kopci" (dnešní ulice Palackého) krátce po roce 1912 ve stylu klasicizující moderny podle projektu M. Loose z Teplic a K. Gutta z Mariánských Lázní. Slavnostně byl vysvěcen dne 21.10.1923. - K bohoslužbám se kostel užíval ještě v roce 1945, byl však značně poškozen při bombardování blízkého nádraží. Do objektu se přistěhovala rodina Klimešova, která kostel koncem roku 1948 na vlastní náklady opět zprovoznila a poté se o něj několik let starala. Působil zde misionářský řád oblátů, což byli většinou cizinci, zejména z Holandska. Proto byl kostel i přilehlá budova cizím majetkem a pro komunistický režim pak bylo obtížné, aby ho zabavil. Již dne 18.3.1955 naplánoval Okresní národní výbor v Chebu mezi nejdůležitější úkoly do konce roku 1956 připravit půdu pro předání kostela v Palackého ulici osvětě, a to tak, "aby nebyly narušeny city věřících, ale tito o to sami zažádali". Po zabrání kostela státem byla budova kostela v 60. letech 20. století radikálně přestavěna na sportovní halu a později zde bylo kino. Po rekonstrukci bylo v budově kostela umístěno Hasičské obchodní a servisní centrum, v suterénu byla hospoda U hasiče a v objektu sídlila bezpečnostní služba. V roce 2019 objekt bývalého kostela koupila firma Sauron. - Kostel byl moderní stavbou v klasicizujícím stylu. Trojosému průčelí dominoval výrazný pravoúhlý portál s předstupujícím portikem, neseným dvěma sloupy a rovným překladem, zdobeným dvěma sochami. V bočních polích byla dvě patra dvojitých obdélných oken. Za masívním trojúhelníkovým štítem vystupovala nízká hranolová věžička. Ke kostelu vedlo dvojramenné schodiště. - Pozemek s kostelem je v soukromém vlastnictví (Jaroslav Jirásek z Chebu a Martin Lacina z Pomezí nad Ohří).

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.071147°N, 12.376315°E

Komentáře

Žádné komentáře