12890 kaple sv. Michaela Archanděla

Poškozené (známka 334) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 127
Kód katastrálního území:
673927
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1849 (vysvěcena 1851), přestavěna 1878 - 1882
Poloha:
na Zámeckém vrchu

se zděným sanktusníkem nad průčelím

Loď má novou střechu provizorně krytou lepenkou. Sanktusník v průčelí je staticky narušen; stažen dráty. Omítka je silně poškozena. Poškozena je část ozdobných kamenných článků. Zavřená, uvnitř opravená. - Kaple byla postavena v roce 1849 (datace na svorníku křížové klenby v lodi kaple) podle plánů Bernharda Grübera v místech staršího opevnění na Zámeckém vrchu nad panským sídlem v obci. - Pseudogotická jednolodní obdélná kaple s ustoupeným, trojboce uzavřeným presbytářem, o 0,5 m nižším než loď, krytá původně šindelovou sedlovou střechou, nad závěrem zvalbenou, dnes provizorně krytou lepenkou. Na vrcholu trojúhelníkového stupňovitého štítu stojí napůl vyložená kamenná osmiboká sloupkovitá zvonička s šindelovou jehlancovou stříškou s bání a křížem. Vchod do kaple je osazen honosným pískovcovým vstupním portálem se sloupy po stranách, zakončený hrotitým štítem s fiálami a křížovou kytkou. V tympanonu portálu je umístěno sousoší Panny Marie (Madony) na trůnu s Ježíškem v klíně a s klečícími modlícími se anděly po stranách od pražského sochaře Josefa Maxe. Podélné stěny kaple jsou prolomeny třemi páry vysokých úzkých obdélných oken, zakončených hrotitým obloukem s různými pískovcovými kružbami. Presbytář je otevřen čtyřmi vysokými úzkými obdélnými okny, zakončenými hrotitým obloukem; je podepřen čtyřmi opěráky s jedním ústupkem a kosinou.Loď kaple je zaklenuta třemi poli křížové klenby z pískovcových žeber. Presbytář, nižší než loď, je zaklenut šestidílnou hvězdicovitou klenbou. Triumfální oblouk kaple je hrotitý. Vnitřní stěny kaple a klenební pole jsou obíleny, žebra kleneb jsou v přirozené barvě materiálu.Vnitřní zařízení kaple původně tvořil oltář s gotizujícím obrazem Zvěstování Panny Marie, olej na plátně, od C. Goerkeho z roku 1850. Po obou stranách tabernáklu bývaly umístěny dva výklenky vyložené leštěnými polodrahokamy, získanými při stavbě silnice z Klášterce do Měděnce. V kapli byly umístěny také dřevěné varhany a několik gotizujících vyřezávaných dřevěných lavic. - Roku 1851 byla kaple vysvěcena. Dne 28.4.1864 byla stržena původní zvonička kaple a nahrazena dřevěnou. V letech 1878 - 1882 byla kaple romanticky přestavěna do konečné pseudogotické podoby. V roce 1901 byla vystavěna nová kamenná zvonička kaple, provedená podle původní. V roce 1945 byla kaple tehdejším majitelům panství Buquoyům spolu se zámkem zabavena a převedena do vlastnictví československého státu. Od roku 1958 byl však zámecký areál s kaplí uzavřen a opuštěn. V 70. letech 20. století byla kaple již ve značně zdevastovaném stavu, vnitřní zařízení včetně oltáře, dřevěných varhan či lavic bylo zničeno či rozkradeno, poničeny byly i cenné plastiky nad vstupním portálem. Na kapli měl být tehdy vydán dokonce demoliční výměr. V srpnu roku 2005 byla stržena již ztrouchnivělá šindelová krytina a střecha kaple byla provizorně pokryta lepenkou. Do kaple se vrátilo několik renovovaných dřevěných lavic a prostor dnes slouží provizorně k výstavám.- Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Libuše Stinglová z Chudenic).

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.346569°N, 13.018695°E

Komentáře

Žádné komentáře