12506 kaple Svatých schodů

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3165/1
Kód katastrálního území:
793191
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Zbořeno:
září 1973
Poloha:
u poutního kostela v lese J od města, ZJZ od kostela Panny Marie Pomocné

zvláštní, obdélná

Kaple stála vpravo před původními stánky, nyní nahrazenými ambity. - Na čelní stěně kaple byly dva obrazy malované na plechu - vlevo Zoufalý Jidáš, vpravo Pán Ježíš bere na sebe kříž (šlo o 1. a 2. zastavení křížové cesty v areálu). Uprostřed čelní stěny byla dřevěná socha Ježíš s trnovou korunou. Na zadní stěně kaple (směrem ke stánkům) byly další tři obrazy s motivy křížové cesty malované na plechu (šlo o 3., 4. a 5. zastavení křížové cesty v areálu). Uvnitř kaple byla na stropě rozsáhlá freska Vzkříšení Ježíše. Na bočních stěnách kaple v interiéru byly obrazy malované na plechu Ježíš u Herodota, Ježíš před Pilátem, odsouzení Ježíše k smrti a další tři obrazy, u nichž se nedochovaly informace o jejich motivu. - Pozemek, na němž kaple stála, patří církvi (Duchovní správě poutního místa Panny Marie Pomocné).

WGS84 souřadnice objektu: 50.225899°N, 17.395223°E

Komentáře

Žádné komentáře