12376 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1087/1
Kód katastrálního území:
738280, 692280
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1773
Poloha:
na návsi

středně velká, se sanktusníkem

Kaple byla obdélná se sedlovou střechou a velkým sanktusníkem. Nad průčelím byl zdobný štít.. Vchod v průčelí byl ukončen pravoúhle, po stranách bylo po jednom okně. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Radonice.

WGS84 souřadnice objektu: 50.285907°N, 13.269743°E

Komentáře

Žádné komentáře