12064 kaple křížové cesty "Dům římského místodržitele Piláta"

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple křížové cesty
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 472/26
Kód katastrálního území:
755028
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1664 - 1689
Poloha:
zastavení č. 11-16 křížové cesty k Loretě ve Starém Hrozňatově, v JZ části vsi

velká, osmiboká, s kupolí

Zastavení 11 - 16 bylo nazýváno "Dům římského místodržitele Piláta". Uvnitř kaple se nacházelo šest zastavení křížové cesty: číslo 11: "Ježíš je přiveden k Pilátovi", číslo 12: "Ježíš je bičován", číslo 13: "Ježíš upadá v bezvědomí", číslo 14: "Ježíš je korunován trním", číslo 15: "Pilát říká: Ecce homo!" a číslo 16: "Ježíš je odsouzen k smrti". - Kaple byla barokní, s výklenky s plastickými skupinami. - Kaple stála na bývalé stavební parcele č. 121; nyní je na jejím místě pole v sousedství areálu Pohraniční stráže. - Současně s budováním loretánské chýše jako napodobeniny místa zvěstování a života Svaté rodiny začali chebští jezuité budovat podle jeruzalémského vzoru velkou křížovou cestu na připomínku utrpení Ježíše Krista. V letech 1664 - 1689 vzniklo v členité krajině kolem Starého Hrozňatova celkem 29 zastavení, umístěných ve 23 objektech. - Tato „Velká křížová cesta“ začínala kaplí Loučení s Matkou (1. zastavení) v Podhradě u bývalého Červeného mlýna. Podle zpráv evangelií Ježíš ovšem přišel na slavnost paschy do Jeruzaléma a slavil zde se svými učedníky velikonoční večeři. V loretánské křížové vestě byl proto Starý Hrozňatov místem, které mělo připomínat Jeruzalém. Proto si poutníci nejprve připomněli scénu „Poslední večeře“ v kruhové kapli (Oktogon) ve Starém Hrozňatově (označené jako 9. zastavení křížové cesty) a odtud se museli vrátit zpět ke 2. zastavení na Olivové hoře. Pak se kolem rybníka vydali zpět k Mohelenskému potoku („potok Cedron“), dále po hřbetu nad potokem znovu kolem kaple Poslední večeře Páně k „Pilátovu domu“ se šesti zastaveními (11. – 16. zastavení). Pak poutníci sešli do vsi, pod „Bránou Jeruzalémskou“ se vydali směrem na loretánský kopec, na jehož vrcholu byla vztyčena kaple sv. Kříže („Kalvárie“); poslední zastavení „Boží hrob“ stojí opodál. - V kaplích se nacházelo ještě počátkem 20. století celkem 127 vesměs dřevěných soch znázorňujících strhující biblický příběh, do dnešní doby se dochovaly v muzejním depozitáři pouze některé z nich. Sochy v otevřených výklenkových kaplích chránilo dřevěné oplocení. U Božího hrobu se nacházel soubor kamenných plastik velikonočního cyklu, který je dnes umístěn v meditační zahradě u Lorety, vzniklé z bývalého hřbitova. - Nadační fond Historický Cheb do budoucna plánuje obnovu křížové cesty; jednotlivých zastavení a cesty mezi nimi. Nejprve je třeba dořešit majetkoprávní záležitosti, protože některá zastavení jsou na soukromých pozemcích. Finanční prostředky (cca 45 mil. Kč) chtějí získat ve spolupráci s bavorským Waldsassenem z fondů EU. - Alternativou k původnímu zastavení "Pilátův dům" je návrh postavit šest samostatných zastavení uspořádaných do oblouku, olemovaných sedmi velikými stromy. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Cheb.

WGS84 souřadnice objektu: 50.021807°N, 12.387761°E

Komentáře

Žádné komentáře