11859 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 147
Kód katastrálního území:
786551
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Zbořeno:
1978
Poloha:
na návsi

se sanktusníkem

Byla podkovovitá se sedlovou střechou, uvnitř byl oltář z roku 1815. Na oltáři stál obraz Svaté trojice. Za oltářním baldachýnem byl připevněn nápis, podle kterého byl oltář dne 18.10.1815 instalován truhlářem Josefem Stiehlem z Horního Jiřetína. - O době výstavby kaple není nic známo. Před kaplí stával velký dřevěný kříž. - Kaple byla zbořena spolu s celou vsí Kyjice kvůli výstavbě vodní nádrže Újezd. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě Povodí Ohře, s.p. z Chomutova

WGS84 souřadnice objektu: 50.501763°N, 13.48214°E

Komentáře

Žádné komentáře