11676 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 565/2
Kód katastrálního území:
748706
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1. polovina 19. století
Zbořeno:
okolo 1970
Poloha:
uprostřed návsi, pod rybníkem

s malou věží

Kapli obdélného půdorysu s pravoúhle ukončeným závěrem a obdélnou sakristií v ose pokrývala sedlová střecha. Fasáda byla zdobena průběžnou bosáží a nárožními pilastry. Na bočních stranách byla prolomena půlkruhovými okny. Na západním průčelí s pravoúhlým portálem a trojúhelným štítem byla vkomponována dvě tzv. termální okna. Za štítem na sedlové střeše byla osazena hranolová vížka s lucernou, přilbovou střechou a makovicí. Zařízení pocházelo z 19. století. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Skršín.

Zdroj: Ing. Eva Hladká - Oblastní muzeum Most

WGS84 souřadnice objektu: 50.465042°N, 13.754747°E

Komentáře

Žádné komentáře