11608 kaple Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 22
Kód katastrálního území:
779768
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(starší), počátkem 20. století
Zbořeno:
začátkem 80. let 20. století
Poloha:
v Z části města, u podjezdu

se sanktusníkem

Půdorys kaple byl přibližně obdélný, v zadní části (presbytář) zúžený. Uprostřed průčelí byly umístěny obdélné dřevěné dveře, štít zdobil štukový kříž. Nároží kaple byla opatřena nepříliš výraznou bosáží. V každé z bočních stěn kaple byla umístěna dvě okna zakončená půlkruhovým obloukem. Fasáda byla patrně již od začátku v pískové barvě. Střechu kaple kryla břidlice; tou byl obložen i robustní čtyřhranný sanktusník, ve kterém byl umístěn zvon. Z inventáře kaple se nedochovalo nic. Tvořil jej dřevěný oltář s obrazem Panny Marie a dřevěné lavice. - Kaple v novorománském slohu byla postavena na počátku 20. století na místě starší kaple. Stála mezi statky č.p. 209 a 366 v dolním Šenově při vedlejší cestě, která vedla k nedalekému železničnímu viaduktu. Stavbu kaple finančně podpořili především obyvatelé z okolí, ti pak následně kapli udržovali a využívali. Zlom nastal s vyhnáním původních obyvatel města po skončení 2. světové války. Kaple byla udržována patrně do 50. let 20. století. V této době došlo k demolici většiny okolních domů a noví obyvatelé města neměli o kapli zájem. Stavba postupně chátrala, její zkáza byla dovršena počátkem 80. let 20. století, kdy byla beze zbytku stržena. Na jejím místě se dnes nachází neudržované rumiště. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek, na němž kaple stála, patří církvi.

Zdroj: cs.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 50.990723°N, 14.353341°E

Komentáře

Žádné komentáře