7692 kaple Panny Marie Bolestné

Poškozené (známka 340) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 617
Kód katastrálního území:
728837
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1742, opravena po 1900
Poloha:
ve Zbraslavské ulici

válcová

Z betonové střechy vyrůstají rostliny. Dveře jsou poškozené a otevřené. Prázdná. Okolní křoviny jsou vysekány. - V místopisné literatuře se někdy dosud udržuje názor, že jde o stavbu, kterou vybudovalo v roce 1742 francouzské okupační vojsko jako prachárnu při prorážení cesty ve skalách nad Vltavou, a která byla později přeměněna na kapli. Ukázalo se však, že kaple tu existovala už v 80. letech 17. století a že asi byla vybudována tehdejšími majiteli zlíchovského zboží, klementinskými jezuity, patrně jako poutnická „štace“ při cestě na Svatou Horu u Příbrami. Je možné, že Francouzi kaple využili jako prachárny, později však byla kaple vrácena svému původnímu poslání. Jako skladiště trhavin potom léta sloužila lomařům až do roku 1847, kdy byl po tragickém neštěstí v lomu ke staré stavbě přistavěn štít a dosavadní skladiště bylo Marií Hergetovou, dcerou majitele lomu, přebudováno na kapli. Teprve okolo roku 1900 byla upravena emauzskými benediktýny v beuronském stylu jako kaple; první bohoslužba zde proběhla v roce 1903. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Radek Paclík z Prahy).

WGS84 souřadnice objektu: 50.038276°N, 14.403877°E

Komentáře

Žádné komentáře