7692 kaple Panny Marie Bolestné

Poškozené (známka 340) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 617
Kód katastrálního území:
728837
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1742, opravena po 1900
Poloha:
ve Zbraslavské ulici

válcová

Betonová střecha je opravená. Zavřená, téměř prázdná. Opravena je mozaika v průčelí stavby. Okolní křoviny jsou vysekány. - Jedná se o drobnou stavbu kruhového půdorysu, z něhož pravoúhle vystupuje vchodová partie se segmentově ukončeným štítem. Nad segmentovým výklenkem je nápis „AVE MARIA GRATIA PLENA“, nad ním se nachází „A“ a vlevo „W“, uprostřed kruhový terč s řeckou zkratkou jména Christos /X P). Kříž nad štítem se nezachoval, zbyl po něm pouze sokl. V prostoru zaklenutém kopulí s malovaným řeckým křížem se zachovaly zděná menza a fragmenty ornamentální výmalby na stěnách. Dole po obvodu je situován hluboký sokl. Obíhající latinský nápis, dva verše ze sekvence Stabat Mater, který byl již v 60. letech 20. století těžko čitelný, je nyní zcela zaniklý. Na malém oltáři stála soška Panny Marie Bolestné. Z původních dvou ozdobných nápisů od Viktora Förstra se dochoval pouze kratší mosaikový nápis nad vchodem. Druhý, malovaný, býval uvnitř: „O vos omnes, qui transitis per viam, attenite et videte, si est dolor sicut dolor meus“ („Ó, vy všichni, kdo tu jdete, cestou pozorujte a vizte, zda je větší bolest, než bolest moje“). - V místopisné literatuře se někdy dosud udržuje názor, že jde o stavbu, kterou vybudovalo v roce 1742 francouzské okupační vojsko jako prachárnu při prorážení cesty ve skalách nad Vltavou, a která byla později přeměněna na kapli. Ukázalo se však, že kaple tu existovala už v 80. letech 17. století a že asi byla vybudována tehdejšími majiteli zlíchovského zboží, klementinskými jezuity, patrně jako poutnická „štace“ při cestě na Svatou Horu u Příbrami. Je možné, že Francouzi kaple využili jako prachárny, později však byla kaple vrácena svému původnímu poslání. Jako skladiště trhavin potom léta sloužila lomařům až do roku 1847, kdy byl po tragickém neštěstí v lomu ke staré stavbě přistavěn štít a dosavadní skladiště bylo Marií Hergetovou, dcerou majitele lomu, přebudováno na kapli. Teprve po roce 1900 byla upravena emauzskými benediktýny v beuronském stylu jako kaple; první bohoslužba po opravě zde proběhla dne 9.9.1903. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Radek Paclík z Prahy). - O opravu kaple usiluje spolek "Prázdné domy", kapli si od majitele na 10 let pronajal a zavázal se k její opravě.

WGS84 souřadnice objektu: 50.038276°N, 14.403877°E

Komentáře

Žádné komentáře