7209 kaple sv. Terezie z Ávily

Poškozené (známka 340) dřevěné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 451
Kód katastrálního území:
762563
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
70. léta 18. století, přestavěna 1913
Poloha:
u zámečku Favorit, v lese, J od Šindelové

se sanktusníkem

V rekonstrukci; celá má novou šindelovou střechu. Opraveno i podbití střechy na pravé straně průčelí. Okno vzadu je rozbité. Zavřená. - Jedná se o jednoduchou dřevěnou sakrální stavbu krytou šindelem a s výraznou, ostře zakončenou čtyřhrannou věžičkou. Z bývalého interiéru je možno zmínit oltář s obrazem titulární světice, jednoduchá vitrážová okna s motivem sv. Huberta a dekorativní dřevěný strop s částečnou kazetovou výzdobou. Původní habitus barokní stavby ze 70. let 18. století byl poněkud jiný; k úpravám došlo v souvislosti s přestavbou celého zámeckého komplexu. - Po roce 1948 sloužila kaple jednu dobu jako seník. Roku 1984 padl na kapli při vichřici strom, došlo k poškození střechy a od té doby se exteriér kaple nacházel v havarijním stavu. - Kaple je někdy nesprávně nazývána kaplí sv. Huberta. Toto pojmenování vzniklo v normalizačních letech v souvislosti s využíváním objektu myslivci. Sekundárnímu názvu napomohla rovněž postava sv. Huberta ve vitráži. Mylná je rovněž informace, že socha u kaple je sv. Hubert. - Kaple je prohlášena kulturní památkou. - Pozemek s kaplí patří firmě Zámek Favorit, s.r.o. ze Šindelové; podle dokumentu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro MAS Sokolovsko" schváleného dne 4.11.2016 počítá obec Šindelová s opravou kaple.

Zdroj: Vladimír Prokop + Lukáš Smola: Sokolovsko - umění, památky a umělci do

WGS84 souřadnice objektu: 50.303103°N, 12.605981°E

Komentáře

Žádné komentáře