7159 kaple Panny Marie

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 319
Kód katastrálního území:
600369, 917940
Postaveno:
1851

středně velká, se sanktusníkem

Má novou střechu. Zavřená, zařízená. Upraveno i okolí kaple. - Střední obdélná stavba s půlkruhovým presbytářem krytá původně šindelovou, dnes břidlicovou sedlovou střechou, nad závěrem zvalbenou, s dřevěnou oplechovanou hranolovou sloupkovou zvoničkou se stanovou stříškou s břidlicovou krytinou nad průčelím. Vstupní průčelí kaple s obdélným hrotitým profilovaným portálem vchodu je završeno trojúhelníkovým štítem s hrotitou nikou, ve které je umístěna soška Panny Marie. Podélné stěny jsou prolomeny po jednom hrotitém okně s malovanými vitrážemi od manželů Kantových. Vnější stěny jsou členěny lizénami. Vnitřní prostor je plochostropý, krytý fabionovým stropem. Vnitřní zařízení kaple tvořila původně dřevěná socha Panny Marie, jež byla kopií sochy ze Svaté hory u Příbrami. - Kapli nechal postavit místní mlynář Johann Schöttner uprostřed dnes již zcela zaniklé osady Stichlův Mlýn (Stichelmühle). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války nebyla již osada dosídlena. Definitivní zkázu jí přinesla poloha na hranici Vojenského újezdu Hradiště, vzniklého na počátku padesátých let 20. století. Opuštěná kaple přestala být udržována a postupně zchátrala, ostatní zástavba osady byla zbořena. - Kaple není zapsána v katastru nemovitostí; pozemek pod ní (pozemková parcela č. 319) patří obci Andělská Hora. - Obnovu kaple zorganizovalo "Sdružení Andělská Hora". Slavnostní odhalení a vysvěcení opravené kaple proběhlo dne 10. září 2011 za velké účasti veřejnosti návštěvníků. – Osada Stichlův Mlýn je zcela zbořena.

Zdroj: Josef Pelant + www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.2104833°N, 12.97535°E

Komentáře

  • josef pelant napsal 08.06.2009 12:59

    Dne 6.6. jsme za vydatné pomoci několika přátel umístily nově oplechovanou zvoničku kapličky ve Stichlově mlýně. Zvoničku mělo v péči několik firem z kraje, společnost Trules s.r.o. se postarala o opravu dřevené kostry a firma Chezak s.r.o. o nový měděný kabát. Dále se na rekonstrukci podílela firma PELANT - Doupovské uzeniny a členové sdružení Andělská Hora. V blízké době nás čeka dokončení odvodnění základů kapličky a obnova doškové střechy. Za sdružení Andělská Hora všem zúčastněným děkuje Josef Pelant (mob.: 420 602 955 570).

  • Michal Valenčík napsal 10.06.2009 16:50

    Základní informace o rekonstrukci doplněny, děkuji.