← kostel sv. Michala (Zlovědice)
7058 kostel sv. Bartoloměje

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 21
Kód katastrálního území:
746509
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1. polovina 18. století, přestavěn 1892 - 1893
Poloha:
ve vsi

V rekonstrukci; loď a presbytář (mimo sanktusník) mají novou střechu; jen za věží je cca 0,5 m široký pruh bez krytiny (jen lepenka). Přístavku na levé straně chybí střecha, krovy i strop. Zdivo tohoto přístavku sahá téměř do původní výše, pouze nad oknem je prolomené. Přístavek na pravé straně má střechu s dírami. Kostel je staticky narušen kvůli sesuvu půdy na svahu, nad nímž stojí; ve zdivu přístavku a zadní části lodi vede velká svislá prasklina, praskliny jsou patrné i na vítězném oblouku uvnitř (roku 2006 bylo uvnitř kostela postaveno dřevěné lešení podpírající v celé ploše strop, vítězný oblouk a kruchtu). Loď a presbytář mají místy dozděnou korunní římsu. Fasáda je zničena. Presbytář má nová okna. Některá okna v lodi jsou rozbitá, vchody jsou zazděny. Uvnitř je zpustošený. Nově jsou odstraněny křoviny z okolí kostela. – Poslední mše se v kostele konala kolem roku 1970. Dne 25.11.1986 poslali Otakar Parma, vedoucí odboru kultury Okresního národního výboru v Lounech a Miroslav Chot, tajemník pro věci církevní Okresního národního výboru v Lounech společný dopis Ministerstvu kultury ČSR s žádostí o odejmutí památkové ochrany celkem 17 objektů v okrese Louny, aby mohly být zbořeny. V dopise uvedli, že odejmutí památkové ochrany těchto objektů bylo navrhováno již ve zprávě o provedení generální aktualizace památkových objektů v letech 1985 a 1986. Dále v dopise uvedli, že "stavební stav navrhovaných objektů je plně havarijní a životu nebezpečný. Navrhované objekty pro upuštění památkové ochrany jsou již dlouholetým problémem, který nebyl důsledně řešen. Možnosti opravy, a to jak kapacitní, tak finanční nejsou v rámci okresu možné zajistit. Oprava by byla značně nerentabilní, protože by stejně nebylo pro objekty využití. Ve většině případů jde současně o objekty, které jsou přes všechnu starostlivost o zabezpečení opravy a zabezpečení vstupu zdrojem úrazů dětí a mládeže a v neposlední řadě i nejsou okrasou pro obec." Jedním z objektů v seznamu byl i kostel v Žaboklikách, jehož stav je v dopise popsán následovně: "Poškozená a prohnilá okna, opadaná omítka stropu, prasklý nosný oblouk za hlavním oltářem až po základy, pod jižním oknem dvě průběžné trhliny navazující na základy a kryptu, opadaná omítka, špatná krytina věže, nevyužitelné, neopravitelné." Než se stačilo sejmutí památkové ochrany na ministerstvu vyřídit, došlo k revoluci v listopadu 1989 a demoliční snahy byly zastaveny. - Kvůli statickému narušení stavby plánovala církev v roce 2006 "řízené" zbourání poškozeného stropu; protože se to ukázalo technicky velmi obtížně proveditelné, byly peníze využity na postavení podpůrného lešení. - Pozemek s kostelem patří od roku 2013 obci Nové Sedlo; v roce 2019 půjde na opravu kostela 600.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR (jen na základní statické zajištění je třeba cca 5 mil. Kč, na celkovou opravu cca 18 mil. Kč). - Obec Nové Sedlo by chtěla kostel do budoucna využívat pro kulturní účely.

WGS84 souřadnice objektu: 50.318698°N, 13.454448°E

Komentáře

Žádné komentáře