6886 kaple

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 897/2
Kód katastrálního území:
775266
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1903
Poloha:
SV od vsi, na hřbitově

se sanktusníkem

Má novou střechu, přístavky po obou stranách jen z lepenky. Má nová okna a dveře. Zavřená, opraven je i interiér. - Kaple byla postavena roku 1903 místním stavitelem Juliem Hauserem. Stavba má presbytář zakončený trojbokým výklenkem a z boku navazují dvě pobočná křídla. Nebyl to však sakrální prostor, ale pohřební hala, která sloužila k vystavení ostatků zesnulých, aby se s nimi mohli příbuzní rozloučit. V bočních prostorách byla pitevna a márnice, oblékárna zesnulých a prostor pro nářadí. - Město Ústí nad Labem plánovalo na rok 2008 demolici kaple (vyčlenilo na demolici i 2,15 mil. Kč v rozpočtu) s odvoláním na statický posudek, podle něhož byla stavba neopravitelná. Po opakovaných zásazích primátora Jana Kubaty v únoru a září 2008 a po protestech památkářů byla myšlenka demolice zamítnuta. Dne 22.9.2008 Rada města rozhodla o převedení 2,15 mil. Kč z rozpočtu města (původně plánovaných na demolici kaple) na opravu kaple. Rozhodnutím Rady města z 15.1.2009 byla celá částka vyčleněná na opravu (2,15 mil. Kč) převedena do rozpočtu na rok 2009; v tomto roce bylo za 400.000,- Kč částečně obnoveno zastřešení kaple, další opravy nepokračovaly. - Pozemek s kaplí patří městu Ústí nad Labem; město zorganizovalo kompletní opravu kaple v letech 2019 - 2020. Kaple byla po opravě znovu slavnostně otevřena dne 18.12.2020.

WGS84 souřadnice objektu: 50.671511°N, 14.08998°E

Komentáře

  • Matěj Páral napsal 15.10.2008 17:41

    Původně se uvažovalo o tom, že jde o tzv. "Wolfrum mausoleum" z roku 1895 od Miksch a Niedzielski, to se však nepotvrdilo při nalezení plánů, ty jsou od místního stavitele Julia Hausera datované 1903. Arpád Mogyorosy je autorem sousední hrobky rodiny C. G. Wolfruma. karta stavby na webu usti-aussig: http://www.usti-aussig.net/stavby/karta/nazev/206-hrbitovni-kaple Ndevím co je míněno zásahy primátora Kubaty, pokud mě smysly nešálí, byl zastáncem demolice kaple.

  • Michal Valenčík napsal 15.10.2008 22:38

    Děkuji za upřesnění, doplnil jsem k oběma stavbám (snad dobře). Pokud jde o primátora Kubatu - psal jsem mu dopis kvůli plánované demolici kaple v únoru 2008 - tehdy mi slíbil, "že udělá vše pro to, aby byla kaple zachráněna". Když pak vyšel v září článek v MFD, že se příprava demolice znovu rozběhla, ihned jsem mu připomněl slib. Primátor vzápětí vydal zákaz uzavřít smlouvu s demoliční firmou (v MFD asi o tři dny později uvádí, že zákaz demolice vydal den předtím, než dostal přípis od památkářů). A máte velmi zajímavé webové stránky.