4318 hrobka rodiny Handschke

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple (hrobka)
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 203
Kód katastrálního území:
725269
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1898
Poloha:
na hřbitově u kostela

velká

Má novou střechu. - Hrobka je postavena v podobě dvouúrovňové centrální kaple východně od kostela Nejsvětější Trojice na okraji terénní terasy sloužící jako hřbitov. Celý areál kostela se hřbitovem je zapsanou kulturní památkou. - Hrobku nechal postavit místní sklářský podnikatel Rudolf Handschke v roce 1898 po smrti svého syna Jussela jako rodinnou hrobku pro všechny příslušníky rodu. - Kaple má polygonální osmiboký půdorys. Převýšenou vertikální hmotu kaple tvoří osm průčelí se strmými sedlovými střechami seskupenými kolem svislé osy. Hřebeny vedlejších stříšek dosahují různých úrovní a vytvářejí dojem vzájemně se prostupujících čtyř stavebních hmot. Ve vrcholu křížení střechy vystupuje zděná čtyřboká věžička s otevřenou lucernou vrcholící jehlancovým zakončením krytým ze všech stran strmým trojúhelníkovým štítkem. Všechny stěny kaple jsou odlehčeny velikými lomenými okny s vitrážovým zasklením. Okna mají drobné omítkové šambrány s profilací. Nároží kaple jsou opatřena dvakrát odstupněnými opěráky. Ve stěně směřující ke kostelu je velký vstupní otvor s původními dřevěnými dveřmi a proskleným nadsvětlíkem. Nad vstupem je nápis "Ruhestätte der Familie Rudolf Handschke". Střecha je pokryta pálenými bobrovkami. Ve vrcholu věžičky je osazena makovice s křížem. Štíty jsou ukončeny profilovanými římsami a vrcholí gotickými kytkami. Kaple je omítaná a opatřená krycím nátěrem v barvě bílé, šambrány a římsy jsou cihlově červené. Před vstupním průčelím je vybudována drobná terasa se schodištěm a litinovým ozdobným oplocením. Hrobka je postavena do poměrně vysoké terasy. Nad úroveň terénu hřbitova vystupuje její horní úroveň sloužící jako zádušní kaple, zatímco spodní podlaží sloužilo jako vlastní pohřební komora k uložení rakví s ostatky. Horní kaple má strop v podobě falešné dřevěné omítané klenby. Podlaha je z ornamentálních betonových dlaždic. Uprostřed podlahy je litinová mříž kryjící obdélný otvor vedoucí ze spodního podlaží. Při východní stěně vede úzké betonové schodiště do pohřební komory ve spodním podlaží. Komora je zaklenuta segmentovými cihelnými klenbami do traverz, osvětlena je dvěma obdélnými okénky od jihu. Od schodiště je uzavíratelná dřevěnými dveřmi. Do stěn komory jsou zazděny ocelové traverzy jako nosníky pro uložení rakví. - Pozemek s kaplí patří obci Polevsko; v roce 2015 půjde na opravu fasády hrobky 90.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

WGS84 souřadnice objektu: 50.786539°N, 14.529559°E

Komentáře

Žádné komentáře