4013 kaple sv. Jana Nepomuckého (sloužící jako hrobka Kinských)

Poškozené (známka 340) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple (hrobka)
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 288
Kód katastrálního území:
750654
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
24.4.1738 (základní kámen) - 1740
Poloha:
Z od vsi

se sanktusníkem

V rekonstrukci; má novou střechu, sanktusník měděnou. Místy je dozděna korunní římsa, přístavky mají dozděny i části zdiva. Opravena je statika; zdivo je postahováno železy. Omítka je silně poškozená. Okna jsou rozbitá a zabedněná. Ve dveřích je provizorní mříž. Přístup do krypty je provizorně uzavřen. Prázdná. Nově jsou odstraněny okolní křoviny. - Kaple se nachází na konci asi půl kilometru dlouhé lipové aleje, která vede od zadní brány zámeckého parku. Základní kámen stavby byl položen dne 24.4.1738, roku 1740 byla kaple posvěcena. Jedná se o osmibokou barokní stavbu s obdélným presbytářem a bočními čtvercovými prostorami oratoře. Sakristie má nad průčelím trojúhelníkový štít s erbem Kinských, který zdobí socha sv. Jana Nepomuckého a dvě alegorie Víry a Naděje od Antonína Brauna. Uvnitř kaple se nacházel cenný reliéf sv. Jiří od Julia Melzera. V roce 1795 byla kaple přeměněna na pohřební kapli Kinských. Po roce 1948 bylo vnitřní zařízení zničeno. - Kaple je památkově chráněná. - Pozemek s kaplí patří obci Sloup v Čechách, která jej na podzim 2011 koupila v dražbě v rámci exekučního řízení a organizuje její opravu. V roce 2024 půjde na pořízení nových oken a dveří do kaple 700.000,- Kč z dotačních programů Libereckého kraje a obec Sloup v Čechách plánuje na opravu kaple dalších 1.485.000,- Kč ze svého rozpočtu.

WGS84 souřadnice objektu: 50.74377°N, 14.582726°E

Komentáře

Žádné komentáře