← kostel Panny Marie kláštera premostrátek Rosa coeli (Dolní Kounice) kaple sv. Kříže (Dolní Vltavice) →
3614 kostel sv. Martina

Poškozené (známka 233) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 49
Kód katastrálního území:
616192
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
okolo 1346
Poloha:
ve vsi

s mohutnou dřevěnou věžičkou

V rekonstrukci; přední polovina pravé strany lodi má novou šindelovou střechu, zadní polovina pravé strany lodi má novou střechu provizorně krytou lepenkou. Sanktusník má šindelovou střechu. Omítka je silně poškozená. Část oken je rozbitá. Uvnitř opraven, vede k němu nová cesta. - První zmínky o kostele najdeme v zápisech míšeňského biskupství již v roce 1346. – Kostel má obdélnou loď s půlkruhovým kněžištěm, strop je dřevěný, předsíň i sakristie mají křížovou klenbu, presbyterium je sklenuto valeně, s lunami v závěru. - Dnešní podoba je výsledkem oprav a úprav v letech 1780 - 1865 a 1881. Vnitřní zařízení pochází z 19. století. Celý areál se hřbitovem je ohrazen zdí. - V kostele byly původně umístěny dva zvony. První zvon byl 67 cm vysoký, o průměru 85 cm. Na tomto zvonu byl letopočet 1608 nad erbem Eberhardů. Iniciály na tomto zvonu byla jména potomků Michaela II. a Michaela II. Druhý zvon byl umístěn v dřevěné věžičce kostela, která pochází z období 1417 - 1430. Zvon byl 49 cm vysoký, o průměru 58 cm. - Pozemek s kostelem patří církvi; kostel si pronajala obec Bulovka jako obecní muzeum a výstavní síň, slouží zároveň i k sakrálním účelům. V roce 2022 půjde na opravu střechy kostela 150.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. - V ohradní zdi kolem kostela jsou malé kapličky křížové cesty. - Ze vsi Dolní Oldřiš zůstalo jen pár domů.

WGS84 souřadnice objektu: 51.0048744°N, 15.1550279°E

Komentáře

Žádné komentáře