← kostel Panny Marie kláštera premostrátek Rosa coeli (Dolní Kounice) kaple sv. Kříže (Dolní Vltavice) →
3614 kostel sv. Martina

Poškozené (známka 233) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 49
Kód katastrálního území:
616192
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
okolo 1346
Poloha:
ve vsi

s mohutnou dřevěnou věžičkou

V rekonstrukci; pravá strana lodi a presbytáře má novou šindelovou střechu. Sanktusník má šindelovou střechu. Omítka je silně poškozená. Část oken je rozbitá. Uvnitř opraven, vede k němu nová cesta. - První zmínky o kostele najdeme v zápisech míšeňského biskupství již v roce 1346. - Kostel má obdélnou loď s půlkruhovým kněžištěm, strop je dřevěný, předsíň i sakristie mají křížovou klenbu, presbyterium je sklenuto valeně, s lunami v závěru. - Dnešní podoba je výsledkem oprav a úprav v letech 1780 - 1865 a 1881. Vnitřní zařízení pochází z 19. století. Celý areál se hřbitovem je ohrazen zdí. - V kostele byly původně umístěny dva zvony. První zvon byl 67 cm vysoký, o průměru 85 cm. Na tomto zvonu byl letopočet 1608 nad erbem Eberhardů. Iniciály na tomto zvonu byla jména potomků Michaela II. a Michaela II. Druhý zvon byl umístěn v dřevěné věžičce kostela, která pochází z období 1417 - 1430. Zvon byl 49 cm vysoký, o průměru 58 cm. - Pozemek s kostelem patří církvi; kostel si pronajala obec Bulovka jako obecní muzeum a výstavní síň, slouží zároveň i k sakrálním účelům. V roce 2022 půjde na opravu střechy kostela 400.000,- Kč z dotačních programů Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR. - V ohradní zdi kolem kostela jsou malé kapličky křížové cesty. - Ze vsi Dolní Oldřiš zůstalo jen pár domů.

WGS84 souřadnice objektu: 51.0048744°N, 15.1550279°E

Komentáře

Žádné komentáře