← kostel Nejsvětější Trojice (Fořt) kaple (Horní Brusnice) →
3289 kostel sv. Mikuláše

Opravené (známka 223) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 70
Kód katastrálního území:
642592
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(před 1384, 1582) 14.7.1840 (základní kámen) - 4.10.1846 (vysvěcení)
Poloha:
ve vsi

velký

Mimo věž má novou střechu. Omítka je mírně poškozená. Má opravená okna. - Jedná se o ojedinělý kostel v empírovém slohu z 1. poloviny 19. století, u kterého se zachovalo původní stavební uspořádání. Budova kostela je obdélná, vysoká a výrazně protáhlá. Vnější délka lodě s presbytářem je 53,5 m, šířka lodě činí 18 m. K severní straně lodi je připojena sakristie. Průčelí kostela tvoří čtyřhranná věž, která je z jedné třetiny zapuštěná do lodě kostela a u paty věže se nachází hlavní vstup. Nad vstupem je patrný reliéf Božího oka a dva kamenné erbovní štíty patřící původním majitelům a patronům kostela, hraběti Franz Deymovi ze Stříteže a jeho manželce, hraběnce Ludmile, rozené Waldstein-Wartenberg. Hlavní oltář namalovala Gabriela, hraběnka Deymová, rozená Schaffgotsch (matka patrona kostela), rám oltáře byl silně pozlacen a věnován kostelu. K další dominantě kostela patří varhany z roku 1846 od Johanna Bartha (1811 – 1869). – První zmínka o kostele v Horní Brusnici pochází z roku 1384. Zdejší kostel byl od počátku až do roku 1620 farní, poté byl filiální ke kostelu v Hostinném. Původní dřevěný kostelík byl v roce 1582 nahrazen kamenným kostelem, který stál ve středu horní části historického hřbitova, která je dnes proměněn v park. Kostel byl malý s osmi okny a byl vydlážděn pískovcovými deskami. Podlehl osudu stárnutí, proto byl v roce 1828 uzavřen a následně stržen. Jako památka na tento kostel se dochovala cínová křtitelnice. - Dne 14.7.1840 byl za účasti hraběnky Ludmily Deymové, manželky patrona kostela hraběte Franze Deyma, položen základní kámen nového empírového kostela. Stavba probíhala v letech 1842 – 1846. Významnými staviteli byli Josef Sturm, stavitel z Kuksu a Franz Friebel, zednický mistr z Choustníkova hradiště. Vedoucím stavby pak byl Johann Patzelt, stavitel a měšťan z Hostinného. Dne 30.10.1844 byla na kostel umístěna věžička s křížem. Této slavnostní události se zúčastnila i hraběcí rodina. Po dokončení výstavby byl kostel dne 4.10.1846 slavnostně vysvěcen biskupem Karlem Hanelem. – Kostel byl nejvíce renovován a zkrášlen v letech 1920 – 1932 za působnosti významného faráře, hornobrusnického rodáka, Dr. Franze Xavera Kuhna (1888 – 1932). Další renovace kostela probíhaly zásluhou příspěvků obce a v roce 2008 zásluhou pátera Erharda Alfonse Osmantzika, který zahájil nutnou opravu střechy. Zajistil také opravu oken, která se uskutečnila za finanční podpory původních obyvatel. - Na věži kostela se nacházejí hodiny, jejichž stroj byl zhotoven v dílně pražského hodináře Franze Sumereckera. V roce 2010 byl na hodinách renovován ciferník a hodinové ručičky. Na tuto renovaci přispěli občané z Horní Brusnice. Dříve musela obsluha stroje denně vystoupat po 140 schodech a hodiny natáhnout pro další plynulý chod. Z důvodu zachování funkčnosti kostelních hodin zajistila obec Horní Brusnice v roce 2017 instalaci elektrického zařízení pohonu hodin, která je dálkově řízen z atomových hodin ve Frankfurtu nad Mohanem. - Pozemek s kostelem patří církvi.

WGS84 souřadnice objektu: 50.47319°N, 15.683251°E

Komentáře

Žádné komentáře