← kaple sv. Tekly (Babí) kaplička (Bernartice) →
3115 kaple Nejsvětější Trojice

Opravené (známka 200) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
602744
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(starší), 1854
Poloha:
Z od vsi

šestiboká

V rekonstrukci; má novou střechu. Má novou, ještě nenatřenou omítku. Zavřená, zařízená. Uvnitř neopravená. - Kaple je solitérní objekt, který stojí na kraji louky u cesty vedoucí z Bernartic do Bečkova. Jedná se o přízemní objekt s půdorysem pravidelného šestiúhelníku situovaného ve směru sever - jih, pomyslným kněžištěm směrem k jihu. Jde o zděnou stavbu, skladbu zdiva zakrývá vápenná omítka. Zdivo má předsazený sokl. Hlavní vstup se nachází v severním průčelí směrem k cestě. Ostění sestává ze tří dílů - postranních sloupků a nadpraží. Při vnějším okraji lemuje nadpraží, stejně jako sloupky, pásek. Všechna průčelí kaple jsou hladce omítnuta, rovněž všechna průčelí obíhá ve výšce cca 40 cm nad vstupem štukový oblounový pás. Pod předsazenou střechou pak běží třikrát odstupňovaná korunní římsa. Ve východní a západní stěně jsou zapuštěna malá okna s nepravidelným půlkruhovým nadpražím. Z exteriéru jsou okna zamřížována protahovanými prutovými mřížemi. Okna i mříže jsou původní, svým charakterem zapadají na přelom 18. a 19. století. Krov kaple je zastřešen šestibokou jehlancovou střechou, střechu pokrývá břidlice. Na vrcholu střechy je umístěna plechová jehla. Vnitřní prostor kaple je zaklenut plackou. Loď je vymalována několika vrstvami monochromního nátěru v různých odstínech modré barvy, vrchní odstín je bílý. - V pramenech se o kapli dovídáme ze soupisu kaplí, soch a křížů v bernartické farnosti z roku 1837, kde je tato kaple označena jako velice zchátralá. Soupis dále uvádí, že kaple stojí u cesty z Bečkova do Bernartic na pozemku sedláka Taubeho z usedlosti čp. 12 v Bečkově. Podle soupisu nechali sedláci z této usedlosti kapli také postavit a zajišťovali rovněž její údržbu. Na mapě Stabilního katastru z roku 1841 už kaple zakreslena není, zřejmě byla v mezidobí pro zchátralost zbořena. Podle ústní tradice nechal na témže místě postavit v roce 1854 sedlák Johann Taube současnou kapli - V roce 1992 byla kaple rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášena za nemovitou kulturní památku.

Zdroj: Bc. Miloš Buroň, Ing. Günter Fiedler

WGS84 souřadnice objektu: 50.633417°N, 15.991234°E

Komentáře

Žádné komentáře