3101 kostel sv. Šimona a Judy

Poškozené (známka 300) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 73
Kód katastrálního území:
755192
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněn 1384, obnoven 1430, opraven 1752
Poloha:
ve vsi

V rekonstrukci; dolní polovina krovu věže má novou střechu, opravena je i korunní římsa věže. Zbytek krovu věže má má místy střechu provizorně krytou lepenkou. Plech na zbytku střechy věže je rezavý. Nově je opravena střecha přístavku na levé straně a střecha lodi vpředu za průčelím na levé straně. Zbytek střechy lodi je místy vyspraven. Omítka je zčásti poškozená. Po stranách oltáře má dvojici obnovených vitrážových oken. Nově jsou odstraněny stromy a křoviny v okolí kostela. - Kostel je ve Starém Rokytníku zmiňován již k roku 1384. Podle starší literatury byl za husitských válek pobořen a v roce 1430 obnoven. V roce 1752 byla tato sakrální stavba jezuity ze Žirče opravena a rozšířena. Poslední významné stavební úpravy proběhly na přelomu 19. a 20. století, kdy byla stržena šindelová krytina a změněn tvar střechy věže, která byla do té doby zakončena cibulí. Fara byla při kostele zřízena roku 1858. Zvláštností kostela, v jehož věži se nalézá zvon z druhé poloviny 16. století, je, že není orientován hlavním oltářem k východu, ale spíše k západu. Poslední pravidelná mše proběhla v kostele v roce 1974. Z původního vybavení kostela se mnoho nedochovalo. Varhany z roku 1928 byly v roce 1980 přestěhovány do kostela ve Rtyni v Podkrkonoší. Skříň varhan se stále v kostele nachází, iniciály L.H. jsou na nich jasně viditelné. Elektroinstalace byla vandaly zcela vytrhána, zmizely obrazy křížové cesty, svatostánky i další cenné vybavení, např. křišťálový lustr. Dlažba na podlaze byla vypáčena hledači hrobek. Vitrážová okna byla rozbita. Zkáze unikl v průběhu staletí zvon z druhé poloviny 16. století, je na něm uveden rok 156?, poslední číslice však chybí. Cennou částí interiéru byla do roku 2000 pamětní deska se jmény padlých vojáků ze zdejší farnosti od roku 1848, kterou v 1. polovině 20. století zhotovil místní řezbář Fridolin Rindt. Po pokusu o odcizení je deponována v Janské kapli v Trutnově. - Pozemek s kostelem patří spolku "Přátelé Starého Rokytníku", který organizuje postupnou opravu kostela a pořádá v něm koncerty a výstavy. Na rok 2022 je plánována 1. etapa opravy stropu kostela; na ni půjde 250.000,- Kč z dotačních programů Královéhradeckého kraje.

Zdroj: www.pamatky-bliz.trutnov.cz; trutnovinky.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.53586°N, 15.948179°E

Komentáře

Žádné komentáře