3065 bývalý kostel Panny Marie

Polozřícené (známka 445) zděné kostely

Druh stavby:
poutní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 201
Kód katastrálního území:
792667
Období devastace:
1654–1848
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1667
Poloha:
na vrcholu kopce Z od vsi

stará zřícenina kostela

Bez věže, bez střechy a krovů. Zdivo zachováno do původní výše. - Poutní kostel nechal v roce 1667 na místě starší dřevěné kaple postavit majitel panství hrabě Leopold Oldřich Libštejnský z Kolovrat. Pod podlahou kostela nechal zřídit rodinnou hrobku pro zámrskou větev rodu, která ale časem vymřela. V roce 1786 byl kostel v rámci josefinských reforem uzavřen a zrušen. Mobiliář byl rozprodán, socha Panny Marie byla přenesena do kostela Nejsvětější Trojice ve Zdoňově. Rakve s ostatky byla přestěhovány do kostela ve Zdoňově. Samotný kostel se prodat nepodařilo, sloužil tedy několik let jako sýpka. I přes oficiální zrušení byl kostel ještě během 19. století příležitostně využíván k náboženským účelům. Kvůli vysokým nákladům na jeho údržbu postupně chátral a v roce 1870 byl definitivně uzavřen a z nařízení úřadů byla stržena střecha hrozící zřícením. - Kostel je raně barokní orientovaná stavba s obdélnou lodí o rozměrech 17 x 13 m a pětiboce uzavřeným presbytářem. Po stranách vítězného oblouku byly zřízeny boční kaple a závěr byl k němu připojen šikmými stěnami; chór tím získal tvar pravidelného oktagonu. Stěny jsou nečleněné, osvětlené nízkými, půlkruhovými okny, posazenými v horních částech zdí. Zdivo je složeno z nepravidelných kvádříků s občasnou příměsí cihel, pouze nároží jsou armována pravidelnými kvádry. Uvnitř kostela i v jeho bezprostředním okolí leží zbytky architektonických prvků, zejména ostění portálů. - Pozemek s kostelem patří městu Teplice nad Metují.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.630318°N, 16.128765°E

Komentáře

  • Jakub Vojta napsal 02.09.2023 11:30

    Dotaz - jak mohl být kostel devastován (1654-1848) dříve než existoval (1667)?

  • Michal Valenčík napsal 03.09.2023 14:10

    Ten kostel nebyl devastován po celé období 1654 - 1848, ale v průběhu doby mezi roky 1654 a 1848, tj. jestliže byl devastován po roce 1781, spadá to do časového rozmezí mezi roky 1654 a 1848.