kostel Navštívení Panny Marie a sv. Ondřeje (Ondřejov) →
20692 kostel Všech svatých kláštera augustiniánů kanovníků

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
klášterní kostel
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
710504
Období devastace:
1654–1848
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
první zmínka 1354
Zbořeno:
1804 - 1814
Poloha:
na křižovatce dnešních ulic Pekařské, Mlčochovy a Třídy 1. máje.

Kostel se nacházel na křižovatce dnešních ulic Pekařské, Mlčochovy a Třídy 1. máje. Zaujímal místo dnešního Domu armády a plochu západně od něj. – První zmínky o kostele pocházejí z let 1354 a 1377. V době, kdy objekt získali augustiniáni, šlo ještě o kapli. Díky podpoře Jana Filipce (varadínský biskup, administrátor olomouckého biskupství, 1431 – 1509) kolem ní začali roku 1492 stavět klášterní komplex. O šest let později, roku 1498, rozšířili objekt koupí několika sousedních domů. Areál byl dokončen za probošta Řehoře v letech 1520 – 1536. Roku 1642 kostel vyhořel. Za probošta Jiřího Augustina Karáska a Ambrože A. Engelmana v letech 1673 – 1677 proběhla barokní přestavba kláštera a kostela. Z této doby pocházela také výzdoba kostela, na které se podíleli malíř Antonín Martin Lublinský (příslušník augustiniánské řehole) a údajně i sochař a štukatér Baldassare Fontána. – Po zrušení augustiniánského kláštera v roce 1784 byl kostel odsvěcen a sloužil jako skladiště. – Demolice proběhla v letech 1804 – 1814 kvůli stavbě Pekařské ulice.

Zdroj: Barbora Kuřecová: Kostel sv. Blažeje a ostatní zbořené středověké kost

Komentáře

Žádné komentáře