← kaple Panny Marie (Polkovice) evangelický kostel (Přerov) →
20650 kaple

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2650
Kód katastrálního území:
659401
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1874
Zbořeno:
asi ve 40. letech 20. století
Poloha:
v S části vísky

se sanktusníkem

Kaple byla obdélná s trojúhelníkovým štítem nad průčelím a sedlovou, vzadu zvalbenou střechou. Průčelí bylo zdobeno pilastry. Vchod v průčelí byl zakončen polokruhově. - V neděli 27.10.2019 se konala na Familiích malá slavnost „Slavnostní žehnání opraveného kříže“. Na svislém trámu kříže, který zde stál od roku 1991, byla plechová tabulka se třemi letopočty: rok 1874, rok 1945 a rok 1991. První letopočet, jak bylo zjištěno v Okresním archivu v Henčlově, byl rokem, kdy zhruba na stejném místě stála kaplička. - Jezernice měla v roce 1830 celkem 89 domů. O čtyři léta později měla již 106 domů a 720 obyvatel. Tento přírůstek byl dán vznikem tzv. Familií, které počaly vznikat ve 30. letech 19. století a zakládala je na panských polích vrchnost, aby získala lacinou pracovní sílu pro panské dvory. V roce 1880 měla Jezernice díky růstu počtu obyvatel na Familiích již 143 domy a 904 obyvatele. A právě noví obyvatelé Familií se rozhodli postavit si v roce 1874 (proti domu č, 106) kapli, o kterou pečovali a udržovali ji. Vedle kaple byly vysazeny dvě lípy (každá po jedné straně). Na kapli byla věžička se zvonem, který oznamoval obyvatelům ranní a večerní klekání a poledne. - V roce 1942 válečný potenciál vyžadoval neustále suroviny, a když jich nebylo, braly se, kde byly, a tak došlo i na zvony. Z věže (velké i malé) zdejšího kostela sv. Martina v Jezernici byly zvony zrekvírovány, odvezeny a přetaveny. Celkem byly odvezeny 4 zvony. Zůstal jen jeden zvon „Maria“ z roku 1601, který byl zařazen z důvodů historických a památkových do skupiny „D“. Zvon, který byl na věžičce kaple na Familiích, oficiálně neexistoval. To proto, že v době přihlášky zvonů v roce 1941 farář P. František Adamčík a představitelé obce v čele se starostou panem Josefem Suchánkem z č. 21 zvon zatajili a zvon byl ukryt na Familiích u pana Jana Pavlisky z č. 106 až do konce války. - Po květnu 1945 nabídli občané z Familií, že pro kostel sv. Martina v Jezernici tento zvon zapůjčí. Zvon upevnil na sanktusové věži pan Josef Vítek ml. z č. 53. A tento zvon je na malé věži kostela doposud. Je to ten zvon, který moc rádi neslyšíme, protože je to zvon umíráček. - V roce 1943 nebo 1944 došlo k značnému poškození kaple. Z jedné z lip se ulomila velmi silná, velká a těžká větev a spadla na kapli. Úplně ji zdemolovala. Bylo to takové poškození, že se zvažovalo úplné zbourání kaple a postavení nové. K tomu však nedošlo, a tak v roce 1947 na návrh tehdejšího předsedy Místního národního výboru pana Antonína Suchánka z č. 36 byl postaven proti domu č. 92 (asi 20 metrů od torza kaple) dřevěný kříž. Na kříži byla připevněna plechová tabulka s letopočty 1874 (rok postavení kaple) a rok 1945 (8. května Rudá armáda dorazila na Familie, kde ji přivítal s ostatním občany Familií tehdejší předseda MNV pan Metoděj Sedlák z č. 109). - Počátkem 60. let byl prodán domek paní Františky Sedlákové i přilehlý rozsáhlý pozemek (kde původně stála kaple) na stavbu rodinného domu. To již byly z původní kaple pouze zbytky. - Rok 1991: v tomto roce se prohnal vesnicí silný vítr, který poškodil celou řadu rodinných domů. Byl také silně poškozen kříž na Familiích, a proto v témže roce místní obyvatelé na podnět Milady Raškové postavili na místě zbořené kaple dřevěný kříž. Trám daroval pan František Orava z č. 151. Při stavbě kříže byli nápomocní vedle pana Františka Oravy také např. Bohumil Lukáš z č. 259, Vladimír Osina z č. 111, Zdenek Osina z č. 150. Tesařské práce prováděli dva tesaři ze Slavíče. Výška kříže byla 414 cm. Na plechové tabulce přibyl další letopočet, 1991. - V roce 2019 kříž prošel další opravou, kterou provedl pan Lubomír Tesák z Tučap společně s pracovníky obce panem Milošem Zapletalem z č. 54 a panem Radkem Voldánem z č. 30. Původní plechový korpus Krista byl při opravě nahrazen korpusem keramickým. - V neděli 27.10.2019 kříž požehnal místní pan farář Petr Utíkal. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Jezernice.

Zdroj: Antonín Jemelka, Jezernice

WGS84 souřadnice objektu: 49.534667°N, 17.638191°E

Komentáře

Žádné komentáře