← kostel sv. Václava (Hustopeče) evangelický kostel (Chabařovice) →
20265 bývalý kostel Navštívení Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 81
Kód katastrálního území:
650331
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(kolem poloviny 17. století), 1712
Zbořeno:
asi v 60. letech 20. století
Poloha:
asi 1 km východně od vsi, na vrchu Javorý

se sanktusníkem

Na vrchu Javorý, ležícím asi 1 km východně od Hvožďan, stával poutní kostel Navštívení Panny Marie. - Počátky poutního místa spadají do konce 15. století. V roce 1482 učinila vdova Kateřina z Pecky nadaci na výživu poustevníka, který se usadil na vrchu Javorý. Podle Bohuslava Balbína pocházel ze šlechtického rodu Blíževských z Blíževa. Snad již tehdy zde mohla vzniknout malá kaple. Bezpečně je připomínána v roce 1654, kdy byla hojně navštěvována poutníky z blízkého okolí. V roce 1664 získal patronát nad kaplí Aleš Vratislav z Mitrovic, který značně podporoval církevní stavby na území lnářského panství. V roce 1678 koupil Lnáře Zacheus Černín z Chudenic a ve zprávě o stavu kaple, kterou si nechal zpracovat, se popisuje jako sešlá a zchátralá. Kolem roku 1700 byla v sousedství kaple postavena poustevna; roku 1708 v ní bydlel Jakub Krákora s manželkou. Ke stavbě nového kostela došlo až v roce 1712. V kostele na Javorým se pravidelně konaly bohoslužby a v den svátku Panny Marie slavné poutě, kam chodila procesí z blízkého i dalekého okolí. V roce 1786 byl poutní kostel v rámci josefinských reforem zrušen, dne 19.12.1787 tu byla sloužena poslední mše a po ní byla milostná socha Panny Marie přenesena do kostela v Hvožďanech a postavena na hlavní oltář. Podle inventáře, který byl při zrušení pořízen, měl kostel majetek ve výši 77 zl. 53 kr. v obligaci, 540 zl. 51 kr. u poddaných a 155 zl. 3 kr. dalšího kapitálu. Dva oltáře sv. Anny a sv. Máří Magdaleny měly být prodány v dražbě, jejich zakladatelka Anna Ježková z Březnice však podala protest a vymohla si jejich přemístění do farního kostela v Hvožďanech. Tam byly také přeneseny dubové lavice a ornáty. V soupisu se uvádějí i berle, věnované poutníky jako votivní dar. V roce 1788 byl kostel prodán za 250 zl. V. Třeštíkovi, který kostelní loď přestavěl na domek čp. 58, zatímco někdejší presbytář zůstal prázdný. Během 19. století vzniklo v sousedství bývalého kostela několik dalších chalup. - Kostel byl jednoduchou stavbou s obdélnou zaklenutou lodí a odsazeným pravoúhlým presbytářem. Střecha byla pokryta dřevěným šindelem a z ní vystupovala drobná věžička se zvonem. - Po druhé světové válce byl bývalý kostel ještě nějakou dobu obydlen, pak krátce sloužil jako stodola. V 60. letech 20. století byl v havarijním stavu, byla propadlá střecha a narušené obvodové zdi. Během několika let bylo opuštěné stavení rozbořeno a rozebráno na stavební kámen. - V současné době zbyly z někdejšího kostela pouze nepatrné zbytky obvodových zdí v zahradě soukromé usedlosti. - Pozemek, na němž kostel stál, je v soukromém vlastnictví (Jindřich Jeníček z Hvožďan a Jindřich Jeníček z Roželova).

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.528949°N, 13.823182°E

Komentáře

Žádné komentáře