← kaplička (Čistá v Krkonoších) kaple (Debrné) →
19928 hřbitov

Poškozené (známka 0) ostatní

Druh stavby:
hřbitovy
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 868/2
Kód katastrálního území:
784869
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
J od kaple ve vsi

Nově je vyčištěn od náletových dřevin. Zčásti je nově oplocen. Opraven je centrální hřbitovní kříž. Odhaleny jsou základy a podlaha zbořené márnice v rohu hřbitova. - Hřbitov čtvercového tvaru, ohraničený z jedné strany cihlovou zídkou, byl založen na konci 19. století. Zbývající tři strany byly obehnány dřevěným laťovým plotem, jehož pole byla vsazena mezi pískovcové sloupky. V areálu se nacházela márnice, dominantu tvořil centrální kříž. Svému účelu sloužil do 50. let 20. století. - Před 2. světovou válkou žila v Debrném jedna česká rodina. Rodina žila v Debrném i během války a po válce. K vylidnění vsi došlo postupně kolem roku 1970, poslední rodina se odstěhovala kolem roku 1976, ale později zde přechodně několik osob zase žilo (byli to pastevci dobytka) a i v současné době tam nějaký obyvatel zase v primitivní dřevěné stavbě nejspíš bez č. p. zase žije, i když není pastevcem. - Tři české hroby z doby po roce 1945 (cca 1946-1951) jsou, dle českého pamětníka, jehož rodina přišla do Debrného až po 2. světové válce (on sám se narodil až v Debrném), na záložní ploše německého hřbitova, kde do roku 1945 nebyl nikdo pohřben. Jediný zčásti zachovalý hrob s náhrobním kamenem a deskou patří člověku, který tragicky zemřel při kácení stromů ve věku nedožitých 26 let. - První snahy o nápravu žalostného stavu hřbitova začaly v roce 2017. V té době zde byl všude jen les a mezi stromy v hustém podrostu těžko rozeznatelné hroby. Následovalo vyřešení majetkových vztahů a dnes patří zdejší pohřebiště městu Trutnov. Od podzimu 2019 se zde pravidelně dvakrát do roka pořádají brigády, při kterých se hřbitov čistí, vysazují se květiny a celkově se hřbitovu vrací jeho tvář. - V roce 2021 byl zrestaurován centrální kříž. Jeho novou částí je vrcholový pískovcový kříž. Ten má zářit jako maják naděje do budoucnosti, aby se na Debrné a především jeho obyvatele nezapomnělo. Celá kříž zrenovoval a umělecky dotvořil trutnovský kameník Petr Beneš. - Velké díky za finanční pomoc patří Česko-německému fondu budoucnosti (88.000,- Kč za opravu centrálního kříže na hřbitově), partnerské německé obci Lohfelden (u Kasselu) a vlastnímu městu Trutnov. A všem, kteří svůj volný čas věnují péči o toto místo. - Věnováno památce paní Ursuly Ludwigové, debrnské rodačky, jejíž maminka a dědeček na tomto hřbitově odpočívají. Právě laskavost a milost paní Ludwigové byla tou první pohnutkou k započetí snahy navrátit tomuto místu jeho pietu a vzdát tak hold lidem, kteří zde byli doma. - Pozemek se hřbitovem patří městu Trutnov; v roce 2022 půjde na opravu několika poškozených náhrobků na hřbitově 250.000,- Kč z rozpočtu města Trutnov.

Zdroj: Ing. Günter Fiedler

WGS84 souřadnice objektu: 50.599637°N, 15.972322°E

Komentáře

Žádné komentáře