← kaple (Myslinka) kaple sv. Martina (Návary) →
19703 kaple sv. Barbory

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 252
Kód katastrálního území:
701408
Období devastace:
od roku 1990
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
před 1674
Zbořeno:
2002
Poloha:
u křižovatky ve vsi

Kaple byla obdélná, bez vížky, s malými okénky, vchod v průčelí byl zakončen polokruhově. - Kdy přesně byla postavena, není známo; první zmínka pochází z roku 1674, kdy zemřela Kateřina, zvonařka v Nákle, která podle všeho vyzváněla zvonkem v kapli. V roce 1758 byla kaple znovu pokryta nákladem obce za 1 R. Za šindel na pokrytí kaple dáno 51 kr. a kupoval jej Martin Hladký v Mladějovicích, který za cestu dostal 24 kr. V roce 1834 byla kaple obklopena zahrádkou, která zasahovala i na stezník před domy. – V kapli byl barokní oltář, který byl pravděpodobně přenesen ze starého kostela. Byl na něm obrazový reliéf Panny Marie Svatokopecké se zlatou září kolem celé postavy. Pozadí bylo modré, hlava Panny Marie byla ozdobena korunkou. Nízký interiér kaple byl na stropě ukončen klenbou. Oltářík pocházel ze 16. století a nad ním visel obraz sv. Barbory, jejíž barvotiskový obraz visel rovněž nad vchodem do kaple. Proto se má za to, že kaple byla zasvěcena této světici. Dále byly v kapli dva barvotiskové obrazy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Panny Marie. Kaple byla znovu opravena v roce 1931 nákladem kaplana P. Cyrila Petržely a na podlahu byly dány místo cihelné dlažby kamenné mozaikové dlaždičky. - Roku 2002 byla kaple zbořena údajně pro lepší přehlednost křižovatky, u které stála (stála na silnici od Příkaz přes Náklo do Mezic). Přesto, že se našlo mnoho občanů Nákla, kteří byli proti zbourání této historické stavby, neubránili ji. Bylo jim totiž přislíbeno na veřejné schůzi ústy tehdejšího starosty Nákla, že kaple bude jen přemístěna na důstojnější místo někde u hřbitova. Dosud se tak nestalo... - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1834. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Náklo.

Zdroj: Obecní zpravodaj Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou, červenec 2017

WGS84 souřadnice objektu: 49.652794°N, 17.126614°E

Komentáře

Žádné komentáře