19498 starý židovský hřbitov

Torzální (známka 0) ostatní

Druh stavby:
židovský hřbitov
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 1361/1
Kód katastrálního území:
727415
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1680
Poloha:
na místě dnešních Mahlerových sadů

Hřbitov byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pro pražskou židovskou obec. Pohřbívat se zde opět začalo v 18. století, pravidelně od roku 1787. Hřbitov sloužil až do roku 1890, kdy byl zřízen nový židovský hřbitov. Po druhé světové válce hřbitov přestal být udržován a začal chátrat a postupně zarůstat. Na počátku 60. let 20. století byl z velké části zrušen a později přeměněn v park – Mahlerovy sady. Nejstarší část hřbitova však zůstala zachována a byla od nově založeného parku později oddělena zdí. V této části se dodnes nacházejí náhrobky s význačnými židovskými osobnostmi. Dochovala se také původní budova hřbitovní studny s pamětní deskou z roku 1792 a řada zajímavých náhrobků. - Ve druhé polovině 80. let 20. století byla v parkové části postavena věž televizního vysílače. - Hřbitov se ve své původní rozloze rozkládal na sedmi pozemcích; tři z nich (pozemkové parcely č. 1361/1, 1361/4 a 1361/5) patří firmě České radiokomunikace, a.s. z Prahy, další dva (pozemkové parcely č. 1361/3 a 1362) patří družstvu Štuko z Prahy a poslední dva (pozemkové parcely č. 1361/2 a 1361/6) patří Židovské obci v Praze.

WGS84 souřadnice objektu: 50.081098°N, 14.451148°E

Komentáře

Žádné komentáře