← kaplička (Horní Lánov) zvonička (Horní Lánov) →
19365 křížová cesta

Torzální (známka 500) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička křížové cesty
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3102
Kód katastrálního území:
678902
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
západně od vsi

V červenci 2011 jedno z rozvalených zastavení obnovil pan David Janeček s partou kamarádů. - Křížová cesta začínala u statku č.p. 32 vdovy Franzové (dnešní č.e. 74 - penzion Bílý hořec) v Horním Lánově a šla podél cesty směrem na Vrchlabí. Šlo o více malých kamenných kapliček, které obsahovaly čtrnáct vyobrazení zastavení křížové cesty a jako 15. zastavení obrázek Ježíšova srdce. Na žádné z kapliček nebylo uvedeno jméno zakladatele ani rok vybudování. V knize Franze Josefa Jiraseka: Volks- und Heimatkunde des politischen Bezirkes Hohenelbe z roku 1914 se uvádí: "Přece jsme se však od v důchodu v Hostinném žijícího pana děkana a vikáře, Raimunda Franze (z Horního Starého Města) dozvěděli: Když ještě byl, nyní 81 letý stařec, chlapcem, stály na cestě dřevěné pomníčky s obrázky zastavení křížové cesty, které zřídil jistý pan Renner. Dědeček pana děkana Franze, hospodář Anton Franz, křížovou cestu koupil a nechal vyměnit dřevěné pomníčky za nynější, kamenné kapličky, o jejichž údržbu a opakující se nutnou obnovu se doposud stará uvedený pan děkan Franz." - V 50. letech byl v trase křížové cesty postaven kravín, v této souvislosti byla část zastavení zvořena. - Křížová cesta vedla přes více pozemků, část z nich patří firmě Zemědělské a obchodní družstvo Lánov z Prostředního Lánova.

Zdroj: David Janeček

WGS84 souřadnice objektu: 50.632668°N, 15.657473°E

Komentáře

Žádné komentáře