← synagoga (Dvůr Králové nad Labem) kaple (Ferdinandov) →
18396 židovský hřbitov

Zaniklé (známka 0) ostatní

Druh stavby:
židovský hřbitov
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 1131/17
Kód katastrálního území:
633968
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1883
Zbořeno:
1960
Poloha:
mezi ulicemi Spojených národů a Pod hřištěm

Jsou vykopány základy obřadní síně a části ohradní zdi hřbitova. Dochováno je jen pár seskupených náhrobků. Ohradní zeď hřbitova je zbořena. Plocha hřbitova není moc udržována. - Hřbitov při severovýchodní straně dnešní ulice Spojených národů, severně od historického města, byl otevřen roku 1883, snad stejně stará byla obřadní síň. Byl používán do 2. světové války, poté chátral a v roce 1960 byl zlikvidován. V témže roce byla zbořena i márnice a ohradní zeď a byly odstraněny náhrobky. Zachovaly se jen stromy po obvodu a torzo mohutného klasicistního náhrobku. - Před založením tohoto hřbitova byli zesnulí pohřbíváni na židovském hřbitově ve Velké Bukovině. - Pozemek pro zdejší hřbitov byl zakoupen již roku 1875, ale žádost o jeho zřízení byla podána až v říjnu 1882. Výstavba hřbitova byla povolena za podmínky ponechání potřebného místa v sousedství hřbitova pro kanál odvádějící vodu do silničního příkopu. Pro pohodlnější vjezd na stavbu byl kanál zasypán a docházelo k vytékání vody na silnici. Až pod hrozbou pokuty došlo k nápravě. - V době okupace v letech 1939 - 1945 se zde již téměř nepohřbívalo. Z dochovaných dokumentů je poslední pohřeb datován k roku 1940. - Druhou světovou válku, jež místní židovskou komunitu skoro zničila, hřbitov přečkal bez poškození. Poté jej zdemolovali vandalové a roku 1960 byl zcela zlikvidován spolu s obřadní síní, údajně z „hygienických důvodů“. Materiál z kaple, náhrobků a okolních zdí měl být použit na stavbu nového sportoviště, vzdáleného jen pár metrů od hřbitova. - Seznamy pochovaných i materiály o židovském hřbitově ve Dvoře Králové nad Labem byly zničeny a dochovalo se pouze několik listin z období 2. světové války a dále popisy hřbitova z doby poválečné. - V současné době se zde nachází už pouze jedna stěna z obřadní síně (2,5 m široká a 3,5 m vysoká). U této stěny je zčásti zabetonováno asi 13 náhrobků, částečně poškozených a nečitelných. - Roku 1972 vyšel v časopisu Zprávy vlastivědného kroužku článek Alfreda Weinera z Hradce Králové, který se koncem 50. let zabýval studiem židovských dějin, a zanechal po sobě zprávu o stavu židovského hřbitova v roce 1957, tedy pár let před jeho zdemolováním. Hřbitov byl obklopen zdí vysokou 2-3 metry, s obdélníkovým tvarem 30 x 45 metrů, ve středu hřbitova stála čtvercová obřadní síň. Hřbitovem procházela akátová alej a kolem zdí stály vzrostlé lípy. Pomníky byly povaleny a rozbity, celkem pan Weiner napočítal 129 hrobů. Nápisy na pomnících byly napsány hebrejsky, německy a česky. - Existuje projekt pietní úpravy pozemku. - Pozemek se hřbitovem patří Židovské obci v Praze.

Zdroj: Jiří Fiedler

WGS84 souřadnice objektu: 50.441159°N, 15.810273°E

Komentáře

Žádné komentáře