← kostel sv. Michala (Brložec) fara (Brtníky) →
18190 kostel sv. Mikuláše

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 537
Kód katastrálního území:
610003, ...
Období devastace:
1849–1918
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
konec 13. století
Zbořeno:
1869 - 1870
Poloha:
na náměstí Svobody

filiální

Počátky kostel situovaného do střední části Dolního trhu (dnes náměstí Svobody) sahají do konce 13. století. Nechali jej vystavět francouzsky hovořící Valoni a kostel sloužil především pro románské obyvatelstvo. Na konci třicetileté války mezi lety 1645 až 1648 kostel využíval jako hospic řád kapucínů. Jejich klášter, který ležel u Měnínské brány, byl totiž spolu s kostelem zbořen již před třicetiletou válkou. Podoba kostela se nezměnila až do období baroka, kdy jej v roce 1760 upravil známý architekt František Antonín Grimm. Tehdy bylo přistavěno západní průčelí s věží a ke kostelu byla ještě přistavěna budova městské váhy a strážnice. Roku 1786 v době vlády Josefa II. byl kostel zrušen a odsvěcen a v následujících letech byl využíván jako vojenské skladiště. V roce 1869 byla stavba předána městské správě, která ji za účelem "zkrášlení náměstí" nechala v roce 1870 zbourat. Spolu s kostelem byly zbořeny také bývalá městská váha, okolo stojící krámky a strážnice. Sochy sv. Mikuláše a sv. Martina z průčelí kostela byly přemístěny na průčelí kostela sv. Máří Magdaleny na dnešní Františkánské ulici. Varhany z kostela sv. Mikuláše byly umístěny v kostele v Deblíně. - Na místě kostela se v letech 1964 - 1965 a 2000 konaly archeologické průzkumy. - Loď měla čtvercový půdorys o vnitřních rozměrech 10,3 x 10,3 m. Presbytář byl umístěn na východní straně a měl mírně obdélníkový půdorys, který byl ukončen pěti zdmi osmiúhelníku. Osy presbytáře dosahovaly vnitřních rozměrů 9,5 na 5,6 m. Presbytář byl osvětlován šesticí vysokých, goticky upravených oken s lomeným obloukem. Zdi kostela podpíral vnější opěrný systém v podobě pilířů na nárožích i na jižní straně. Střecha kostela byla vysoká, štít ve tvaru trojúhelníku se nacházel na její východní straně. Prostor lodi byl vybaven valenými klenbami, prostor presbytáře vymezovala žebrová klenba o dvou polích. - V současné době připomíná půdorysný obrys kostela mosazná linka v dlažbě náměstí a mosazná plaketní deska s nepřesnou informací o době založení kostela, umístěná rovněž na dlažbě náměstí v místech, kde se nacházel presbytář. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Brno.

Zdroj: www.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 49.194864°N, 16.608337°E

Komentáře

Žádné komentáře