← kaple (Rádlo)
18148 kaplička sv. Jana Křtitele

Poškozené (známka 400) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1306
Kód katastrálního území:
738085
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
počátkem 19. století
Poloha:
J od vsi, v lese, nad starým meandrem říčky Mohelky

Bez střechy a krovů. Zdivo je dozděno do původní výše a zpevněno. Na vrcholu zdiva je připevněn kříž. Fasáda je zničena. Bez dvířek, zařízená. - Nazývána Wallerova kaplička. - Kaplička byla součástí hospodářství Josefa Wallera, jež je takto označeno na mapě stabilního katastru z roku 1843. Chalupa číslo 5 zde vznikla patrně někdy na počátku 19. století. Z ní zbyla jen torza zdí a zasutý sklep. K hospodářství patřilo celé území v dnes již zaniklém meandru: políčko, louka, kousek lesa na hřebínku mířícího ke staré papírně. Ta ovšem ležela za starých časů již za řekou a patřila tudíž k Rádlu. Wallerova chalupa byla kdysi na levém břehu a náležela k Pelíkovicím, přesněji - původně k osadě Mohelka a později ke Svatému Kříži. - Kaplička je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kapličkou patří Lesům ČR, s.p.; podnik v roce 2016 nechal kapličku částečně opravit. Částečně opravená kaplička byla znovu posvěcena dne 19.6.2017 a zasvěcena sv. Janu Křtiteli (původní zasvěcení není známo).

WGS84 souřadnice objektu: 50.689102°N, 15.117349°E

Komentáře

Žádné komentáře