18129 křížová cesta

Poškozené (známka 400) ostatní

Druh stavby:
křížová cesta
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3372
Kód katastrálního území:
678180, 767590
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
kolem 1775, obnovena 1863
Poloha:
J od vsi, podél silnice k Novému dvoru

Mezi stromy kolem silnice k Novému dvoru jsou poškozená zastavení křížové cesty, která vede na kopec Kalvárie, na jehož vrcholu jsou tři poškozené kamenné kříže. - Původní křížová cesta s dřevěnými zastaveními vznikla v 17. století. Bylo to sedm kamenných kapliček, které se v té době stavěly na počest Panny Marie Sedmibolestné. Dokladem je kreslená mapa z archivu Proskowetzů, ve které je zakresleno 6 kapliček s jedním křížem u cesty a jedna kaplička v lesíku se třemi kříži. Kříže ale byly postaveny později, až v roce 1773. V roce 1858 nechala hraběnka Karolina Lambergová roz. Sternbergová postavit křížovou cestu se 14 zastaveními, jak to v roce 1732 nařídil papež Klement XII. pro celou římskokatolickou církev. Reliéfy křížové cesty byly namalované na pozinkovaných plotnách vložených do dřevěných rámů a připevněny na dřevěných sloupcích. Současná podoba křížové cesty pochází z roku 1883 a sestává ze čtrnácti litinových zastavení a tří kamenných křížů na vrcholu. Nechali ji postavil Leopoldina a Friedrich Thun-Hohenstein, kteří se zavázali i k její údržbě. Litinová zastavení byla vyrobena v Salmovských železárnách a slévárnách v Blansku dle návrhu významného rakouského sochaře Antona Dominika von Fernkorna, jehož sochařská díla lze najít zejména ve Vídni - jezdecké sochy arcivévody Karla a Evžena Savojského, busta Beethovena apod. Po roce 1948 přestala být křížová cesta udržována a časem se stala i cílem vandalských útoků. Dnes je 14 zastavení křížové cesty v různé míře poškozeno, ze tří zastavení zbývají jen podstavce. Na konci křížové cesty je trojice křížů, prostřední je zlomen. - Křížová cesta byla v roce 2022 prohlášena kulturní památkou. - Křížová cesta se rozkládá na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 3039) s 10 zastaveními patří Ředitelství silnic Zlínského kraje, druhý (pozemková parcela č. 3372) se čtyřmi zastaveními a vrcholovými kříži patří Lesům ČR, s.p. - Obce Kvasice a Nová Dědina spolu s místní římskokatolickou farností připravují celkovou rekonstrukci křížové cesty.

Zdroj: www.historiekvasice.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.229789°N, 17.474109°E

Komentáře

Žádné komentáře