← kostel sv. Matouše (Jedlová v Orlických horách) márnice židovského hřbitova (Kardašova Řečice) →
17864 kaple sv. Josefa

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 770/6
Kód katastrálního území:
610542
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
před 1657, přestavěna 1821
Zbořeno:
15.5.1958
Poloha:
na rohu ulic Lelkova a Nálepkova

Nejstarší zmínka o kapli svatého Josefa v Jundrově pochází z roku 1657, kdy byla rozšířena Jezuity. Stála na horním konci tehdejší vsi. Při velkém požáru, který ves postihl roku 1813, byla kaple poškozena, znovu vystavěna a posvěcena byla v roce 1821. Ve věži kaple visel zvon Josef, darovaný Jundrovu po 1. světové válce majitelem brněnské slévárny p.Storkem. Zvonilo se třikrát denně. Při zvonění zůstávala kaple otevřená a každý měl příležitost jít se sem pomodlit. Věž kaple byla zakončena dvouramenným, asi dva metry vysokým křížem, vycházejícím z menší kovové koule. Kaple měla malou sakristii. Na oltáři stál dřevěný řezbářsky zdobený svatostánek. V květnu stávala před svatostánkem vzácná dřevěná soška Panny Marie, kterou v září nosívaly družičky při pouti do Vranova. V kapli byly uloženy také ostatky svatého kříže jeruzalémského ve slunéčkovém relikviáři opatřeném malou písemnou listinou, uloženou vzadu za relikviemi. Zmiňovaná listina snad byla údajně nejstarší písemností v Jundrově. Ostatky byly v kapli veřejně uctívány několikrát do roka, ve dnech, kdy byla pro ves sloužena i mše svatá. V kapli bývaly od nepaměti mše slouženy jen čtyřikrát do roka : 1. v pátek před Květnou nedělí - na „Květný pátek“, kdy věřící uctívají Pannu Marii sedmibolestnou 2. 19. března, v den patrona obce Jundrova sv. Josefa 3. v červenci, v den sv. Markéty, v období začátku žní. K tomuto datu se váže historická událost, kdy vyhořela celá ves Jundrov 4. 11. listopadu, v den sv. Martina, kdy se slavily v Jundrově hody. Kromě mší svatých se v kapli konaly také lidové pobožnosti - májové každý večer v květnu, ale bez účasti kněze. Modlil se sv. růženec, zpívaly nábožné písně a děti recitovaly básničky k Panně Marii. Pohřby v Jundrově vycházely z domu smutku (domu zemřelého). Zde byl obvykle zemřelý po tři dny vystaven. Příbuzní a blízcí se s ním přišli rozloučit, pomodlit se, pokropit zesnulého. Nebyl-li pohřeb z domu, konal se pohřeb z kaple. Každý pohřeb byl pro Jundrov velkou událostí, často za účasti družiček. Kdo se nemohl zúčastnit pohřebního průvodu, stál u domu. Pohřební průvod šel stromořadím a mezi poli směrem ke Komínu. V roce 1945 už stará kaple sv. Josefa pro věřící nestačila, a proto se hovořilo o stavbě nového kostelíka. Zvláště se o stavbě hovořilo při primiční hostině jundrovského rodáka novokněze P. Josefa Doležala, s tím, že by měl kostelík stát v místě jeho primiční mše svaté na Gellnerově ulici. Primice se konala dne 5.7.1947, primiční oltář byl postaven na volném prostranství za pomníkem padlých. Přestože se na stavbu kostelíka uskutečnila sbírka, komunistický převrat v únoru 1948 jeho stavbu znemožnil. Prozatímní kostelík vznikl v roce 1947 přestavbou budovy Tělocvičné jednoty Orla, která stála v prostoru orelského cvičiště nedaleko mostu přes řeku Svratku. Tento jundrovský kostelík slouží věřícím dodnes. Při jeho návštěvě si lze všimnout základního kamene uloženého v presbytáři, posvěceného papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě České republiky v roce 1995, který je určen pro stavbu nového kostela. - Přestože kaple sv. Josefa „přežila“ obě světové války, byla nakonec zbořena za komunismu dne 15.5.1958. Se zdůvodněním, že příliš zasahovala do Nálepkovy ulice a překážela silničnímu provozu (autobusy však ještě dlouho do Jundrova nejezdily a ulice Gellnerova bývala tehdy průjezdná). - V současnosti probíhá v Jundrově sbírka na novou zvoničku, do níž by měl být umístěn původní zvon z kaple sv. Josefa. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Brno.

Zdroj: www.nasjundrov.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.208492°N, 16.552459°E

Komentáře

Žádné komentáře