bývalý klášter pavlánů (Klášter) →
17423 márnice židovského hřbitova

Polozřícené (známka 445) zděné židovské obřadní síně

Druh stavby:
židovská obřadní síň
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 3165
Kód katastrálního území:
663204
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
J od města, na hřbitově

Bez střechy a krovu. Zbořen pilíř, který ze strany hřbitova udržoval krov. Zbytek obvodového zdiva zachován, zdivo je shora kryto taškami. - Židovský hřbitov byl založen - zřejmě i pro věřící z okolí - v 1. polovině 17. století mezi poli a lukami 1,5 km jižně od katolického kostela (1 100 m jižně od pozdějšího židovského ghetta). V roce 1673 povolila městská rada jeho ohrazení. Před polovinou 19. století byl hřbitov podle plánů Martina Víty rozšířen k západu, takže se jeho rozloha zvětšila na 874 m2, byl obehnán důkladnější vysokou zdí a u nově zřízeného vchodu opatřen prostou průchodní márnicí. Neobvyklým řešením a jednoduchou konstrukcí se tato márnice značně lišila od podobných zařízení na jiných židovských hřbitovech. Dvě její stěny tvořil severozápadní roh hřbitovní zdi se vstupními dveřmi, dalšími dvěma stranami (už beze stěn a dveří) zůstala otevřená směrem do hřbitova. Jihovýchodní roh stavby přitom tvořil masivní zděný pilíř a celý tento přístřešek kryla stanová šindelová střecha. Takto otevřená márnice ovšem nevyhovovala základnímu účelu, pro které se židovské márnice především stavěly: mezi dnem úmrtí a pohřbu zde u nebožtíka bdí členové čestného spolku - pohřebního bratrstva, modlí se a provádějí rituální očistu mrtvého těla omytím. Proto existovala ještě další, uzavřená márnice s omývacím stolem, umístěná v židovské čtvrti u domku čp. III (406). Hřbitovní přístřešek si svou původní neobvyklou podobu zachoval více než půldruhého století, až roku 1987 byl jeho neudržovaný krov stržen a pilíř zbořen. - Pozemek s márnicí patří Židovské obci v Praze.

WGS84 souřadnice objektu: 49.172326°N, 14.850472°E

Komentáře

Žádné komentáře