← kostel Panny Marie Pomocné (Mariahilf) (Zlaté Hory) kostel Narození Panny Marie (Žďár) →
17335 kostel sv. Jana Křtitele

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 5275/1
Kód katastrálního území:
793418, 793426
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
okolo 1261
Zbořeno:
1945
Poloha:
na Dolním (dnes Masarykově) náměstí

Kostel sv. Jana Křtitele ve Znojmě stále jeden existuje, dokonce na stejném náměstí, kde několik staletí stával původní kostel gotický, jen na protilehlé straně. Ze staršího kostela dnes nezůstaly ani základy, jelikož místo, na kterém stál, bylo během staletí několikrát kompletně asanováno a předěláváno až do dnešní podoby. - Gotický kostel byl jednolodní, se stejně vysokou lodí i presbytářem. Uprostřed střechy měl kostel věžičku s cibulovou bání a hodinami. Na délku měl kostel 21,30 m, na šířku 7,60 m a jeho výška včetně střechy byla 14 metrů. - Tato sakrální stavba je podle dochované listiny Urbana IV. poprvé zmiňována v roce 1261 mezi brněnskými a bítovskými kostely, které si nárokovala olomoucká kapitula. O gotické stavbě, založené nejspíše v polovině 13. století, existuje první skutečně potvrzená zmínka z roku 1408, kdy v kostele kázal farář od sv. Mikuláše. Toho roku byla uprostřed střechy kostela postavena věžička s hodinami. Kostel byl udržován i vyzdoben z městských peněz a fungoval až do roku 1604, kdy byl rozhodnutím městské rady přestaven na kupecký sklad a znojemskou celnici. V době protestantského rozmachu v 16. století začal kostel stále více než bohoslužbám sloužit jako tržiště. Se začátkem rekatolizace byl roku 1624 vrácen původnímu účelu, přičemž ho do správy dostali jezuité od sv. Michala. Svému účelu sloužil až do josefínských reforem roku 1786. Následně byl zrušen, odsvěcen a na základě císařského nařízení prodán roku 1790 městu Znojmu, které jej přestavělo na sýpku. Takto budova fungovala téměř dalších sto let. Roku 1796 byla odstraněna nepotřebná cibulová věžička s hodinami a po stranách bývalého kostela byly přistavěny malé krámky. V dubnu roku 1852 město předalo celou budovu budoucímu starostovi Znojma, Antonu Jungnickelovi. Podmínkou bylo, že z bývalého kostela vybuduje patrový obytný dům a že bude stále poskytovat prostory všem čtrnácti nájemcům obchodních míst. - Bývalý kostel stál ve své změněné podobě až do konce 2. světové války, kdy byl zasažen americkou bombou. Po skončení války rozhodlo vedení města zcela zbytečně o demolici celého bloku poškozených domů, k níž došlo ještě v roce 1945. - Do roku 1946 nezbylo po kostele ani nejmenší památky a celý prostor byl upraven na relaxační parkovou zónu. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Znojmo.

Zdroj: PhDr. Jiří Kacetl + Bc. Jan Kočí: Zaniklé sakrální stavby královského

WGS84 souřadnice objektu: 48.854751°N, 16.049388°E

Komentáře

Žádné komentáře