17262 starý židovský hřbitov

Zaniklé (známka 600) ostatní

Druh stavby:
židovský hřbitov
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 100/5
Kód katastrálního území:
772615
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
pravděpodobně 15. století
Zbořeno:
1938
Poloha:
100 m severovýchodně od náměstí, za okrajem historického městského jádra

Hřbitov údajně z 15. století, před likvidací o rozloze asi 140 x 20 m a s cennými náhrobky od 16. století. Pohřby skončily před rokem 1871. Na podzim 1938 byl hřbitov nacisty zdemolován, roku 1941 byla jeho plocha rozparcelována na soukromé zahrady a náhrobky si obyvatelé rozebrali jako stavební materiál (mimo jiné k vydláždění radničního dvora). Dochovalo se malé torzo ohradní zdi a malé zbytky náhrobků. Roku 1997 bylo několik zbylých náhrobků z nádvoří radnice převezeno na nový židovský hřbitov. - Hřbitov se rozkládal na sedmi pozemcích; dva z nich (pozemkové parcely č. 100/5 a 100/2) patří Židovské obci Teplice, třetí (pozemková parcela č. 100/10) patří obci Údlice, čtvrtý (pozemková parcela č. 100/1) je v soukromém vlastnictví (Daniel Jaroš z Chomutova). pátý (pozemková parcela č. 100/8) je v soukromém vlastnictví (Jakub Hakl z Údlic), šestý (pozemková parcela č. 100/9) je v soukromém vlastnictví (Jaroslav Novák z Chomutova a Jaroslav Novák z Chomutova) a sedmý (pozemková parcela č. 100/6) je v soukromém vlastnictví (Miloň Vaic z Údlic).

Zdroj: Jiří Fiedler

WGS84 souřadnice objektu: 50.440457°N, 13.46192°E

Komentáře

Žádné komentáře